COVID 19 ir ieviesis mūsu dzīvē daudz pārmaiņas - attālināts darbs, tiešsaistes mācības/sapulces/tikšanās, esam arvien vairāk spiesti izmantot tehnoloģiskos risinājumus un ieviest tos mūsu ikdienā.

Digitālā grāmatvedība ir grāmatvedība bez papīriem. Tas nozīmē, ka pirkumu rēķini, pārdošanas rēķini, izdevumu dokumenti, kā arī līgumi, akti, informācija par klientiem un citi dokumenti netiek glabāti papīra formā, bet gan digitālā veidā datorā, biznesa vadības programmatūrā vai citā mākoņa krātuvē. Izpaliek jebkāda dokumentu drukāšana un nodošana no rokas rokā. Pateicoties elektroniskai grāmatvedības uzskaites sistēmai, ikviens var piekļūt datiem elektroniskajā vidē tieši tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgajam amatam.

Svarīgi saprast, ka digitālajam dokumentam ir tieši tāds pats juridiskais spēks kā ar roku parakstītam. Tas viss noteikti prasa pārkārtoties. Taču grāmatvedības uzskaite un uzņēmuma vadība e-vidē ir daudz efektīvāka un ērtāka nekā darbošanās ar papīriem. Turklāt teksts uz pirkuma rēķiniem, it īpaši uz čekiem, ar laiku var izdzist, mapes var aplīt ar ūdeni vai citādi fiziski sabojāties – ar digitālo dokumentu šādu problēmu nav. 

Laimes Brīdis SIA ir nolēmis ieviest digitālo grāmatvedību - bez papīru grāmatvedību, bet mums ir ļoti svarīgs katra klienta viedoklis un domas - klientu vajadzības un vēlmes attiecībā uz grāmatvedības digitalizāciju. Veicot klientu anketēšanu, esam secinājuši, ka klientiem ir jāsaprot viņa ieguvums no šīs digitalizācijas.

Process ir lēns un uzmanīgs, tiek izpētīti daudz dažādi digitālie instrumenti, grāmatvedības programmas, ņemot vērā klientu vēlmes un vajadzības – tabeles un rēķinu izveides, dokumentu saglabāšanas veidi, grāmatvedības programmas iespējas.

Jaunākais raksts