COVID 19 valdības atbalsta instrumenti – lamatas vai reālas iespējas izdzīvot?

Latvijas valdībai, manuprāt, šoreiz varam “uzsist” uz pleca par operatīviem un apsveicamiem lēmumiem, kas atvieglo gan uzņēmēju finansiālo slogu, gan iedzīvotāju, darbinieku, bezdarbnieku, jaunās māmiņas utml. Valsts Ieņēmuma dienests šobrīd strādā ļoti operatīvi, ieklausoties un mēģinot katram uzņēmumam atrast piemērotu risinājumu. Bieži dzirdam izskanam presē un sociālajos tīklos, ka nav saņemti dīkstāves pabalsti, nodokļus neatliek […]

VID dīkstāves pabalstu nepiešķir šādos gadījumos

VID dīkstāves pabalstu nepiešķir šādos gadījumos: ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas; ja darba devējam 2020. gada 7. martā nodokļu parāds ir vairāk nekā 150 eiro un nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu; ja […]

Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām

Šobrīd aktuāli ir šādi saistošie noteikumi/rīkojumi: Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 26.03.2020. noteikumi 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” (stājas spēkā 28.03.2020.) Ekonomikas […]