Profesiju saraksts alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem,
kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem

KodsProfesijas
0Nacionālo bruņoto spēku profesijas
1Virsnieki
11Virsnieki
110Virsnieki
0110 01ĢENERĀLLEITNANTS/ VICEADMIRĀLIS (Jūras spēkos)
0110 02ĢENERĀLMAJORS/ KONTRADMIRĀLIS (Jūras spēkos)
0110 03Brigādes ĢENERĀLIS/ Flotiles ADMIRĀLIS (Jūras spēkos)
0110 04PULKVEDIS/ Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)
0110 05PULKVEŽLEITNANTS/ KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos)
0110 06MAJORS/ KOMANDLEITNANTS (Jūras spēkos)
0110 07KAPTEINIS/ KAPTEIŅLEITNANTS (Jūras spēkos)
0110 08VIRSLEITNANTS
0110 09LEITNANTS
2Instruktori
21Instruktori
210Instruktori
0210 01Augstākais VIRSSERŽANTS/ Augstākais BOCMANIS (Jūras spēkos)
0210 02Galvenais VIRSSERŽANTS/ Galvenais BOCMANIS (Jūras spēkos)
0210 03Štāba VIRSSERŽANTS/ Štāba BOCMANIS (Jūras spēkos)
0210 04VIRSSERŽANTS/ BOCMANIS (Jūras spēkos)
0210 05SERŽANTS
0210 06KAPRĀLIS
3Kareivji un zemessargi
31Kareivji un zemessargi
310Kareivji un zemessargi
0310 01DIŽKAREIVIS/ DIŽMATROZIS (Jūras spēkos)
0310 02Vecākais ZEMESSARGS
0310 03KAREIVIS/ MATROZIS (Jūras spēkos)
0310 04ZEMESSARGS
1Vadītāji
11Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji
111Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji
1111Likumdevēji
1111 01Valsts PREZIDENTS
1111 02Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1111 03Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS
1111 04Saeimas SEKRETĀRS
1111 05Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS
1111 06Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1111 07Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS
1111 08Saeimas komisijas SEKRETĀRS
1111 09Saeimas frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1111 10Saeimas DEPUTĀTS
1111 12Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS
1111 13Parlamentārais SEKRETĀRS
1111 17Ministru PREZIDENTS
1111 18Ministru PREZIDENTA BIEDRS
1111 19MINISTRS
1111 20Īpašu uzdevumu MINISTRS
1111 21Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS
1111 22Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS
1111 23Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1111 24Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1111 27Saeimas Prezidija locekļa biroja VADĪTĀJS
1111 28Saeimas Prezidija locekļa PADOMNIEKS
1112Valsts augstākās amatpersonas
1112 01Starpvalstu institūcijas VADĪTĀJS
1112 02Starpvalstu institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1112 03ĢENERĀLPROKURORS
1112 04Valsts KONTROLIERIS
1112 05Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1112 06Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1112 07Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS
1112 08Valsts PREZIDENTA PALĪGS
1112 09Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS
1112 10Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS
1112 11Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS
1112 12Ministru PREZIDENTA PALĪGS
1112 13Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS
1112 14Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS
1112 15MINISTRA PADOMNIEKS
1112 16Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS
1112 17Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS
1112 18Latvijas PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās
1112 19Ministra biroja VADĪTĀJS
1112 20Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās
1112 21PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā
1112 22Aizsardzības PADOMNIEKS
1112 23Valsts SEKRETĀRS
1112 24Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS
1112 25Valsts protokola VADĪTĀJS
1112 26Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS
1112 27Galvenais valsts NOTĀRS
1112 28Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS
1112 29Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1112 30Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1112 31Pārvaldes VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS
1112 32Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1112 33Pulka KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)
1112 34Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)
1112 35Valsts robežas PILNVAROTAIS
1112 36Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS
1112 37Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1112 38Pašvaldības IZPILDDIREKTORS
1112 39Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS
1112 40Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)
1112 41Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)
1112 42Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)
1112 43Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)
1112 44TIESĪBSARGS
1112 45Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)
1112 46Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)
1112 47Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS
1112 48Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS
1112 49ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā)
1112 50VĒSTNIEKS
1112 51Pilnvarotais LIETVEDIS
1112 52Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS
1112 53PADOMNIEKS (ārlietu jomā)
1112 54ĢENERĀLKONSULS
1112 56Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1112 57Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS
1112 59Pastāvīgais PĀRSTĀVIS (ārlietu jomā)
1112 60Konsulāta VADĪTĀJS
1112 61Saeimas Kancelejas DIREKTORS
1112 62Saeimas Kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS
1112 63Saeimas Administrācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS
1112 64Saeimas Administrācijas IZPILDDIREKTORS
1114Biedrību un nodibinājumu amatpersonas
1114 01Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS
1114 02Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS
1114 03Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1114 04Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS
1114 05Arodbiedrības VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1114 06Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1114 07Arodorganizācijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1114 08Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS
1114 09Arodorganizācijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
112Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji
1120Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji
1120 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠ­NIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS
1120 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ RĪKOTĀJDIREKTORS
1120 03Tehniskais DIREKTORS
1120 04KOMERCDIREKTORS
1120 05Ekonomikas DIREKTORS
1120 06Ražošanas DIREKTORS
1120 07Apgādes DIREKTORS
1120 08Loģistikas DIREKTORS
1120 10Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ VADĪTĀJS
1120 11Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ VADĪTĀJA VIETNIEKS
1120 12Padomes VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1120 13Komisijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1120 14Valdes LOCEKLIS
1120 15Padomes LOCEKLIS
1120 16Kolēģijas LOCEKLIS
1120 17PROKŪRISTS
1120 18Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS
1120 19Padomes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1120 20Komisijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1120 21Zinātniskais DIREKTORS
1120 22Atbildīgais aviācijas VADĪTĀJS
12Administratīvie vadītāji un komercdirektori
121Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji
1211Administratīvie un finanšu vadītāji
1211 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā)
1211 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumu jomā)
1211 03Finanšu DIREKTORS
1211 04Galvenais GRĀMATVEDIS
1211 05Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS
1211 06Administratīvais DIREKTORS
1211 07Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS
1211 08Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumu jomā)
1211 09Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumu jomā)
1211 30Galvenās kases VADĪTĀJS
1211 31Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS
1211 36Kancelejas VADĪTĀJS/ PĀRVALDNIEKS/ DIREKTORS
1211 37Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1211 50Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1211 51Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1212Personāla vadītāji
1212 01Personāla DIREKTORS
1212 04Personāla/ personāvadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1212 05Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1212 06Personāla mācību VADĪTĀJS
1213Politikas un plānošanas vadītāji
1213 01Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1213 02Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1213 03Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1213 04Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1213 05Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1213 06Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1213 07Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS
1213 08Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1213 09Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ārlietu jomā)
1213 10Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā)
1213 11Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS
1213 12VIRSUZRAUGS (muitas jomā)
1213 13VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā)
1213 14Muitas maiņas VADĪTĀJS
1213 15Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)
1213 16Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)
1213 17Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)
1213 18Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)
1213 19Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)
1213 20Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)
1213 21Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)
1213 22Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)
1213 23Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS
1213 24Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1213 25Galvenais valsts INSPEKTORS
1213 26Valsts INSPEKTORS
1213 27VirsMEŽZINIS
1213 28VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS
1213 31Vecākais MEŽZINIS
1213 32Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJS
1213 33Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji
1219 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā)
1219 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komunālo pakalpojumu jomā)
1219 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālo pakalpojumu jomā)
1219 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā)
1219 05Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 06Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 07Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 08Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 09Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 10Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 11Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 12Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 13Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 14Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 15Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 16Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 20Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 22Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 23Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 25Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 27Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS
1219 28Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1219 29Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS
1219 30Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1219 31Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā)
1219 32Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā)
1219 33Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 34Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 35Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 36Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 38Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apsardzes jomā)
1219 39Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā)
1219 40SPA VADĪTĀJS
122Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji
1221Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji
1221 01Tirdzniecības DIREKTORS
1221 02Tirgvedības DIREKTORS
1221 03Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1221 04Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1221 05Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1221 06Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1221 07Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1221 08Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1221 09Piedāvājumu sagatavošanas struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecības jomā)
1222Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji
1222 01Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1222 02Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1222 03Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1222 04Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1223Pētniecības un attīstības jomas vadītāji
1223 01Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1223 02Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1223 03Laboratorijas VADĪTĀJS
13Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji
131Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji
1311Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji
1311 01Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS
1311 02Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecības jomā)
1311 03Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā)
1311 04Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecības jomā)
1311 05Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā)
1311 06Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (medību saimniecības jomā)
1311 07Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (lauksaimniecības jomā)
1311 08Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecības jomā)
1311 09Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā)
1311 10Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecības jomā)
1311 11Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā)
1311 12Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecības jomā)
1312Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji
1312 01Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā)
1312 02Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecības jomā)
1312 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā)
1312 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecības jomā)
132Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji
1321Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji
1321 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)
1321 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)
1321 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)
1321 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecības jomā)
1321 05Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (enerģētikas jomā)
1321 06Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikas jomā)
1321 07Ražošanas maiņas VADĪTĀJS
1321 13Darbu VADĪTĀJS (kuģu remonta pakalpojumu jomā)
1321 14Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvniecības jomā)
1321 16Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (poligrāfijas jomā)
1321 17Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (poligrāfijas jomā)
1322Ieguves rūpniecības jomas vadītāji
1322 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)
1322 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)
1322 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)
1322 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecības jomā)
1323Būvniecības jomas vadītāji
1323 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā)
1323 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (būvniecības jomā)
1323 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā)
1323 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecības jomā)
1323 05Būvdarbu VADĪTĀJS
1323 07Inženierkomunikāciju būvdarbu VADĪTĀJS
1323 08Būvniecības projektu VADĪTĀJS
1324Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji
1324 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (transporta jomā)
1324 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (transporta jomā)
1324 03VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sakaru jomā)
1324 04VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sakaru jomā)
1324 05VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā)
1324 06VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā)
1324 07Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (transporta jomā)
1324 08Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (transporta jomā)
1324 09Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sakaru jomā)
1324 10Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sakaru jomā)
1324 11Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā)
1324 12Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā)
1324 13Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS
1324 14Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 15Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS
1324 16Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 19Vilciena PRIEKŠNIEKS
1324 22Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKS
1324 23Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 24Filiāles DIREKTORS
1324 25Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS
1324 28Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu jomā)
1324 29Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu jomā)
1324 30Ceha PRIEKŠNIEKS
1324 31Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 32Ostas KAPTEINIS
1324 33Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)
1324 34Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)
1324 35Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1324 36Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1324 37Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1324 38Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1324 39Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS
1324 40Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1324 43Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS
1324 44Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)
1324 45Lidojumu plānošanas SPECIĀLISTS
133Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji
1330Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji
1330 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)
1330 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)
1330 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)
1330 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)
1330 05Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1330 06Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1330 07Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1330 08Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1330 09Informācijas drošības VADĪTĀJS
1330 10Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas jomā)
1330 11Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas jomā)
134Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji
1341Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji
1341 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1341 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1341 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1341 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1342Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji
1342 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)
1342 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)
1342 03Veselības aprūpes vadības ĀRSTS
1342 04Veselības aprūpes VADĪTĀJS
1342 05Galvenā medicīnas MĀSA
1342 06Galvenā VECMĀTE
1342 07Galvenais ĀRSTS
1343Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji
1343 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1343 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1343 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1343 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1344Sociālās labklājības jomas vadītāji
1344 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)
1344 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā)
1344 03Sociālā dienesta VADĪTĀJS
1344 04Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
1344 05Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1344 06Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1344 07Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)
1344 08Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā)
1345Izglītības jomas vadītāji
1345 01REKTORS
1345 02PROREKTORS
1345 03VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)
1345 04VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)
1345 05DEKĀNS
1345 06ProDEKĀNS
1345 08Skolas DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS
1345 09Skolas DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1345 10Koledžas DIREKTORS
1345 11Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS
1345 14Koledžas katedras VADĪTĀJS
1345 15Mācību centra VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS
1345 16Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1345 17Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS
1345 18Izglītības programmas/ nodaļas DIREKTORS/ VADĪTĀJS
1345 19Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS
1345 20Mācību kursu VADĪTĀJS
1345 21Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglītības jomā)
1345 22Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS (izglītības jomā)
1345 23Katedras VADĪTĀJS
1346Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji
1346 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)
1346 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)
1346 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)
1346 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)
1346 05Reģiona VADĪTĀJS (banku pakalpojumu jomā)
1349Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji
1349 01Vides PĀRVALDNIEKS
1349 03VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā)
1349 06Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (farmācijas jomā)
1349 07Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā)
1349 08Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS
1349 09Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1349 10Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 11Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 12Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
1349 13Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
1349 14Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā)
1349 15Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā)
1349 16Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
1349 17Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
1349 18Galvenais INSPEKTORS SAPIERIS (iekšlietu jomā)
1349 19Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)
1349 20Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā)
1349 21Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 22Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 23Reģiona iestādes VECĀKAIS (iekšlietu jomā)
1349 24Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)
1349 25Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS
1349 26Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (izdevējdarbības jomā)
1349 27Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (izdevējdarbības jomā)
1349 28Valsts policijas vecākais VIRSNIEKS
1349 29Rotas KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 30Vada KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 31Vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)
1349 32Bibliotēkas struktūrvienības VADĪTĀJS
1349 33Muzeja VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1349 34Bibliotēkas VADĪTĀJS/ DIREKTORS
1349 35Rotas KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)
14Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji
141Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji
1411Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji
1411 01Viesnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS
1411 02Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1411 03Nometnes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS
1411 04Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1411 05Pansijas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS
1411 06Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1411 07VIESNĪCNIEKS
1411 08Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcu pakalpojumu jomā)
1411 09Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcu pakalpojumu jomā)
1411 10Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS
1412Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji
1412 01Restorāna VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS
1412 02Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1412 03Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS
1412 04Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1412 05Ēdnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS
1412 06Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS
1412 07Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS
1412 08Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānu pakalpojumu jomā)
1412 09Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānu pakalpojumu jomā)
1412 10Uzkodu uzņēmuma VADĪTĀJS
142Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji
1420Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji
1420 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā)
1420 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā)
1420 03VADĪTĀJS/ DIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā)
1420 04VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā)
1420 05VEIKALVEDIS
1420 06Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecības jomā)
1420 07Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecības jomā)
1420 08Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecības jomā)
1420 09Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecības jomā)
143Citu pakalpojumu jomas vadītāji
1431Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji
1431 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)
1431 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)
1431 03VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)
1431 04VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)
1431 05VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)
1431 06VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)
1431 07Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS
1431 08Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS
1431 09PRODUCENTS (kultūras jomā)
1431 10IMPRESĀRIJS
1431 11Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (kultūras jomā)
1431 12Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā)
1431 13Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sporta jomā)
1431 14Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā)
1431 15Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)
1431 16Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)
1431 17Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS
1431 18Teātra/ galvenais ADMINISTRATORS
1431 19Kultūras darba VADĪTĀJS
1439Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji
1439 01VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 02VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 03Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 04Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 05Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)
1439 06Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)
1439 07Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā)
1439 08Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā)
1439 12Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS
1439 13Televīzijas/ radio programmas DIREKTORS
1439 14Televīzijas/ radio programmas DIREKTORA VIETNIEKS
1439 15Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā)
1439 16Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā)
2Vecākie speciālisti
21Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti
211Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti
2111Zinātnieki, fiziķi un astronomi
2111 01Vadošais PĒTNIEKS
2111 02PĒTNIEKS
2111 03Zinātniskais ASISTENTS
2111 04AERODINAMIĶIS
2111 05ASTRONOMS
2111 06RadioASTRONOMS
2111 07AstroFIZIĶIS
2111 08BALLISTIĶIS
2111 09HIDRODINAMIĶIS
2111 10FIZIĶIS
2111 11Akustikas FIZIĶIS
2111 12AtomFIZIĶIS
2111 13ElektromagnetoFIZIĶIS
2111 14Elektronikas FIZIĶIS
2111 15SiltumFIZIĶIS
2111 16Gaismas FIZIĶIS
2111 17Mehānikas FIZIĶIS
2111 18MolekulārFIZIĶIS
2111 19KodolFIZIĶIS
2111 20Optikas FIZIĶIS
2111 21Cietvielu FIZIĶIS
2111 22Skaņas FIZIĶIS
2111 23Teorētiskās fizikas FIZIĶIS
2111 24TERMODINAMIĶIS
2111 25Radioloģijas FIZIĶIS
2111 26METROLOGS
2111 27Medicīnas FIZIĶIS
2112Meteorologi
2112 01KLIMATOLOGS
2112 02METEOROLOGS
2112 03SINOPTIĶIS
2112 04AgroMETEOROLOGS
2112 05HidroMETEOROLOGS
2112 06AEROLOGS
2112 07OKEANOLOGS
2112 08RADIOMETEOROLOGS
2112 09Meteoroloģijas RADIOMETRISTS
2112 10AeroMETEOROLOGS
2112 11DendroKLIMATOLOGS
2113Ķīmiķi
2113 01KRISTALOGRĀFS
2113 02ĶĪMIĶIS
2113 03ANALĪTIĶIS
2113 04Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS
2113 05Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS
2113 06Krāsošanas ĶĪMIĶIS
2113 07Pārtikas ĶĪMIĶIS
2113 08Stikla ĶĪMIĶIS
2113 09Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 10Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS
2113 11Metalurģijas ĶĪMIĶIS
2113 12Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS
2113 13Organisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 14Krāsvielu ĶĪMIĶIS
2113 15Naftas ĶĪMIĶIS
2113 16Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS
2113 17Radioloģijas ĶĪMIĶIS
2113 18ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS
2113 20Restaurācijas ĶĪMIĶIS
2114Ģeologi un ģeofiziķi
2114 01AerofotoĢEODĒZISTS
2114 02GLACIOLOGS
2114 03ĢEODĒZISTS
2114 04ĢeoFIZIĶIS
2114 05ĢEOLOGS
2114 06ĢeoMAGNĒTIĶIS
2114 07ĢeoMORFOLOGS
2114 08HidroAKUSTIĶIS
2114 09HidroĢEOLOGS
2114 10HIDROLOGS
2114 11MikroPALEONTOLOGS
2114 12MINERALOGS
2114 13OKEANOGRĀFS
2114 14PALEONTOLOGS
2114 15SEISMOLOGS
2114 16STRATOGRĀFS
2114 17HIDROGRĀFS
212Matemātiķi, aktuāri un statistiķi
2120Matemātiķi, aktuāri un statistiķi
2120 01Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS
2120 02Statistikas MATEMĀTIĶIS
2120 03Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2120 04Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2120 05MATEMĀTIĶIS
2120 06AKTUĀRS
2120 07BIOMETRISTS
2120 08DEMOGRĀFS
2120 09Vecākais STATISTIĶIS
2120 10Lauksaimniecības STATISTIĶIS
2120 11Lietišķās statistikas STATISTIĶIS
2120 12Biometrijas STATISTIĶIS
2120 13Demogrāfijas STATISTIĶIS
2120 14Ekonomikas STATISTIĶIS
2120 15Izglītības STATISTIĶIS
2120 16Tehnikas STATISTIĶIS
2120 17Finanšu STATISTIĶIS
2120 18Veselības aprūpes STATISTIĶIS
2120 19Pārskatu STATISTIĶIS
2120 20Medicīnas STATISTIĶIS
213Dabas zinātņu vecākie speciālisti
2131Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2131 01ANATOMS
2131 02BAKTERIOLOGS
2131 03Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS
2131 04Piensaimniecības BAKTERIOLOGS
2131 05Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS
2131 06Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS
2131 07Rūpniecības BAKTERIOLOGS
2131 08Medicīnas BAKTERIOLOGS
2131 09Farmācijas BAKTERIOLOGS
2131 10Augsnes BAKTERIOLOGS
2131 11Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS
2131 12BIOFIZIĶIS
2131 13BIOĶĪMIĶIS
2131 14BIOLOGS
2131 15Saldūdens BIOLOGS
2131 16Jūras BIOLOGS
2131 17Molekulārās bioloģijas BIOLOGS
2131 18BOTĀNIĶIS
2131 19Ekoloģijas BOTĀNIĶIS
2131 23CITOLOGS
2131 24Dzīvnieku CITOLOGS
2131 25Augu CITOLOGS
2131 26EKOLOGS
2131 27Dzīvnieku EKOLOGS
2131 28Augu EKOLOGS
2131 29EMBRIOLOGS
2131 30Ģenētikas INŽENIERIS
2131 31ENTOMOLOGS
2131 32EPIDEMIOLOGS
2131 33FARMAKOLOGS
2131 34ToksikoFARMAKOLOGS
2131 35FIZIOLOGS
2131 36Augu FIZIOLOGS
2131 37Dzīvnieku FIZIOLOGS
2131 38Endokrinoloģijas FIZIOLOGS
2131 39Epidemioloģijas FIZIOLOGS
2131 40Klīniskais FIZIOLOGS
2131 41Neiroloģijas FIZIOLOGS
2131 42PsihoFIZIOLOGS
2131 43ĢENĒTIĶIS
2131 44Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS
2131 45Augu ĢENĒTIĶIS
2131 46HISTOLOGS
2131 47Dzīvnieku HISTOLOGS
2131 48Augu HISTOLOGS
2131 49HidroBIOLOGS
2131 50IHTIOLOGS
2131 51IMUNOLOGS
2131 52MikroBIOLOGS
2131 53MIKOLOGS
2131 54ORNITOLOGS
2131 55PARAZITOLOGS
2131 56PATOLOGS
2131 57Augu PATOLOGS
2131 58Dzīvnieku PATOLOGS
2131 59HistoPATOLOGS
2131 60Ķirurģijas PATOLOGS
2131 61NeiroPATOLOGS
2131 62Medicīnas PATOLOGS
2131 63Veterinārmedicīnas PATOLOGS
2131 64SISTEMĀTIĶIS
2131 65Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS
2131 66Augu SISTEMĀTIĶIS
2131 67ZOOLOGS
2131 68VIRUSOLOGS
2131 69HIPOLOGS
2131 70NEMATOLOGS
2131 71TOKSIKOLOGS
2131 72ĢEOGRĀFS
2131 73DendroEKOLOGS
2132Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti
2132 01Sēklkopības AGRONOMS
2132 02AGRONOMS
2132 03Vecākais MEŽKOPIS
2132 07POMOLOGS
2132 09Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS
2132 10Zemkopības KONSULTANTS
2132 11Lauksaimniecības KONSULTANTS
2132 12Mežsaimniecības KONSULTANTS
2133Vides aizsardzības vecākie speciālisti
2133 01Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2133 02Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2133 03Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā)
214Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)
2141Rūpniecības un ražošanas inženieri
2141 01Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS
2141 02Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS
2141 03Robotikas INŽENIERIS
2141 05Cementa TEHNOLOGS
2141 06Keramikas TEHNOLOGS
2141 07Stikla TEHNOLOGS
2141 08Ādas TEHNOLOGS
2141 09Iesaiņošanas TEHNOLOGS
2141 10Iespiešanas TEHNOLOGS
2141 11Audumu TEHNOLOGS
2141 12Kokapstrādes INŽENIERIS
2141 13Ražošanas vadības organizācijas/ darba organizācijas INŽENIERIS
2141 14Darba normēšanas INŽENIERIS
2141 15Materiālu normēšanas TEHNOLOGS
2141 16Vērpšanas TEHNOLOGS
2141 17Adīšanas TEHNOLOGS
2141 18Apģērbu KONSTRUKTORS
2141 19Šūšanas TEHNOLOGS
2141 20TEHNOLOGS
2141 21KONSTRUKTORS
2141 22Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS
2141 23Projektēšanas INŽENIERIS
2141 24Ražošanas INŽENIERIS
2141 25Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS
2141 26KOLORISTS
2141 27Alus darīšanas TEHNOLOGS
2142Būvinženieri
2142 01BūvINŽENIERIS
2142 02Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS
2142 03Lidostu būvINŽENIERIS
2142 04Tiltu būvINŽENIERIS
2142 05Ēku būvINŽENIERIS
2142 06Skursteņu būvINŽENIERIS
2142 07Energoauditors INŽENIERIS
2142 08Doku un ostu būvINŽENIERIS
2142 09Bagarēšanas būvINŽENIERIS
2142 10Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS
2142 11Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS
2142 12Hidroloģijas būvINŽENIERIS
2142 13Apūdeņošanas būvINŽENIERIS
2142 14Dzelzceļa būvINŽENIERIS
2142 15Ceļu būvINŽENIERIS
2142 16Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS
2142 17Zemes būvju/ mehānikas būvINŽENIERIS
2142 18Konstrukciju būvINŽENIERIS
2142 19Torņu būvINŽENIERIS
2142 20Tuneļu būvINŽENIERIS
2142 21Zemes rakšanas INŽENIERIS
2142 24Apūdeņošanas INŽENIERIS
2142 25Sanitārijas INŽENIERIS
2142 26Būvmateriālu TEHNOLOGS
2142 27Būvniecības TEHNOLOGS
2142 28Meliorācijas INŽENIERIS
2142 29Transportbūvju būvINŽENIERIS
2142 30Būvmateriālu INŽENIERIS
2142 31Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvINŽENIERIS
2142 32Būvniecības tāmju INŽENIERIS
2142 33Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS
2142 34Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS
2142 35Ilgtspējīgas būvniecības INŽENIERIS
2142 36Inženiersistēmu projektēšanas būvINŽENIERIS
2142 37Saldēšanas sistēmu būvINŽENIERIS
2142 38Naftas pārvades sistēmu būvINŽENIERIS
2142 39Gāzes pārvades sistēmu būvINŽENIERIS
2143Vides inženieri
2143 01Vides INŽENIERIS
2143 02Vides TEHNOLOGS
2144Mehānikas inženieri
2144 01Kuģu dizaina INŽENIERIS
2144 02Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS
2144 03Automobiļu dizaina INŽENIERIS
2144 04Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS
2144 05Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS
2144 06Automātu INŽENIERIS
2144 07Dīzeļu INŽENIERIS
2144 08Gāzes turbīnu INŽENIERIS
2144 09Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS
2144 10Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS
2144 11Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS
2144 13Kuģu būves INŽENIERIS
2144 14Mehānikas INŽENIERIS
2144 15Aeronautikas/ mehānikas INŽENIERIS
2144 16Lauksaimniecības/ mehānikas INŽENIERIS
2144 17Gaisa kondicionēšanas/ mehānikas INŽENIERIS
2144 18Pašgājējmehānismu/ mehānikas INŽENIERIS
2144 19Dīzeļu/ mehānikas INŽENIERIS
2144 20Gāzes turbīnu/ mehānikas INŽENIERIS
2144 21Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/ mehānikas INŽENIERIS
2144 22Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/ mehānikas INŽENIERIS
2144 23Instrumentu/ mehānikas INŽENIERIS
2144 24Sauszemes motoru un mašīnu/ mehānikas INŽENIERIS
2144 25Ostas mehānismu/ mehānikas INŽENIERIS
2144 26Kodolenerģētikas/ mehānikas INŽENIERIS
2144 27Saldēšanas iekārtu/ mehānikas INŽENIERIS
2144 29Mehānikas TEHNOLOGS
2144 30Metināšanas TEHNOLOGS
2144 31Aprīkojuma INŽENIERIS
2144 32Mehānikas KONSTRUKTORS
2144 33Siltumenerģijas/ pārvades un sadales INŽENIERIS
2144 34Medicīnas iekārtu INŽENIERIS
2144 35Dzelzceļa lokomotīvju/ remonta INŽENIERIS
2144 36Vagonu/ remonta INŽENIERIS
2144 37Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS
2144 38Mehatronikas INŽENIERIS
2144 39Siltumenerģētikas INŽENIERIS
2144 41Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS
2144 42Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS
2144 43Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS
2144 44Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS
2144 45Transportsistēmu INŽENIERIS
2144 46Kuģu mehānikas INŽENIERIS
2144 47Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS
2144 48Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS
2144 49Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS
2144 50Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS
2144 51MEHĀNIĶIS (inženieris)
2144 52Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas mehānikas INŽENIERIS
2144 53Hidraulikas INŽENIERIS
2145Ķīmijas inženieri
2145 01Ķīmijas INŽENIERIS
2145 02Ķīmisko procesu INŽENIERIS
2145 03Naftas un dabasgāzes/ ķīmijas INŽENIERIS
2145 04Dabasgāzes ieguves un sadales/ ķīmijas INŽENIERIS
2145 05Naftas INŽENIERIS
2145 06Raudzēšanas TEHNOLOGS
2145 07Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)
2145 08Ķīmijas TEHNOLOGS
2145 10Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS
2145 11Degvielas TEHNOLOGS
2145 12Krāsu TEHNOLOGS
2145 13Papīra TEHNOLOGS
2145 14Plastmasas izstrādājumu TEHNOLOGS
2145 15Polimēru TEHNOLOGS
2145 16Gumijas TEHNOLOGS
2145 18Plastmasas izstrādājumu INŽENIERIS
2145 19Farmācijas TEHNOLOGS
2145 20Ķīmisko procesu TEHNOLOGS
2145 21Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS
2146Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2146 01Iežguves INŽENIERIS
2146 02Metalurģijas INŽENIERIS
2146 03Iežguves ĢEODĒZISTS
2146 04Raudzes/ proves NOTEICĒJS
2146 05Ieguves METALURGS
2146 06Lietuves METALURGS
2146 07Fizikālo procesu METALURGS
2146 08Radioaktīvo minerālu METALURGS
2146 09METALURGS (analītiķis)
2146 10Ieguves TEHNOLOGS
2146 11Velmju KALIBRĒTĀJS
2149Citur neklasificēti inženieri
2149 02Sistēmu (izņemot skaitļotāju) ANALĪTIĶIS
2149 04Cenu veidošanas INŽENIERIS
2149 05Plānošanas INŽENIERIS
2149 06Sistēmu (izņemot skaitļotāju) INŽENIERIS
2149 07Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS
2149 08Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS
2149 09Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS
2149 10Personāla sagatavošanas INŽENIERIS
2149 11Standartizācijas INŽENIERIS
2149 12Energotīklu DISPEČERS
2149 13Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS
2149 14Energosistēmu INŽENIERIS/ EnergoPĀRVALDNIEKS
2149 15Kvalitātes INŽENIERIS
2149 16Meža TEHNOLOGS
2149 17Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS
2149 18Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS
2149 19Metroloģijas INŽENIERIS
2149 21Sertifikācijas INŽENIERIS
2149 22KomunālINŽENIERIS
2149 24Mežsaimniecības INŽENIERIS
2149 25Mežsaimniecības TEHNOLOGS
2149 26Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS
2149 27Dzelzceļa transporta INŽENIERIS
2149 28Automobiļu transporta INŽENIERIS
2149 29Kuģu vadīšanas INŽENIERIS
2149 30Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS
2149 31Darba NORMĒTĀJS
2149 32Tāmju INŽENIERIS
2149 34PARFIMĒRS
2149 35Darba aizsardzības INŽENIERIS
2149 36INŽENIERINSPEKTORS
2149 37INŽENIERKONTROLIERIS
2149 38Ugunsdrošības INŽENIERIS
2149 39Civilās aizsardzības INŽENIERIS
2149 40Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS
2149 42Galvenais INŽENIERIS
2149 43Posma INŽENIERIS
2149 46Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS
2149 48Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS
2149 50Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS
2149 51Ēku sistēmu INŽENIERIS
2149 52Sistēmu vadības INŽENIERIS
2149 53Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas SPECIĀLISTS
2149 54Mežkopības INŽENIERIS
2149 55Mežizstrādes INŽENIERIS
2149 56Aeronavigācijas informācijas publikāciju SPECIĀLISTS
215Elektrotehnoloģiju inženieri
2151Elektroinženieri
2151 01ElektroINŽENIERIS
2151 02Elektroapgaismes INŽENIERIS
2151 03Elektrisko sistēmu INŽENIERIS
2151 04Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS
2151 05Ģeneratoru elektroINŽENIERIS
2151 06Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS
2151 07Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS
2151 08Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2151 09Augstsprieguma elektroINŽENIERIS
2151 10Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS
2151 11Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2151 12Galvenais ENERĢĒTIĶIS
2151 13Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS
2151 14ENERĢĒTIĶIS
2151 15Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS
2151 16Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS
2151 19Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS
2151 20Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS
2152Elektronikas inženieri
2152 01Elektronikas INŽENIERIS
2152 02Skaitļotāju/ elektronikas INŽENIERIS
2152 03Informācijas/ elektronikas INŽENIERIS
2152 04Mērinstrumentu/ elektronikas INŽENIERIS
2152 05Pusvadītāju/ elektronikas INŽENIERIS
2152 06Elektronikas TEHNOLOGS
2152 07Datortehnikas INŽENIERIS
2152 08Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS
2152 09Radioelektronikas INŽENIERIS
2152 10Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas avionikas INŽENIERIS
2153Telesakaru inženieri
2153 01Telesakaru/ telekomunikāciju INŽENIERIS
2153 02Kosmosa sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS
2153 04Radiosakaru INŽENIERIS
2153 05Signālsistēmas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS
2153 07Telefona sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS
2153 08Televīzijas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS
2153 09Telesakaru/ telekomunikāciju TEHNOLOGS
2153 10Telesakaru/ telekomunikāciju KONSTRUKTORS
2153 11VideoINŽENIERIS
216Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri
2161Arhitekti
2161 01ARHITEKTS
2161 02ARHITEKTA PALĪGS
2161 03Darba vides PĀRZINIS
2162Ainavu arhitekti
2162 01Ainavu ARHITEKTS
2163Izstrādājumu un apģērbu dizaineri
2163 01Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS
2163 02Mēbeļu DIZAINERS
2163 03Modes DIZAINERS
2163 04Produktu DIZAINERS
2163 05Reklāmas DIZAINERS
2163 06Teātra apavu MODELĒTĀJS
2163 07Teātra kostīmu MODELĒTĀJS
2163 08MODELĒTĀJS
2163 09JuvelierMĀKSLINIEKS
2163 10Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS
2163 11Apģērbu DIZAINERS
2164Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji
2164 01Teritorijas PLĀNOTĀJS
2164 02Satiksmes PLĀNOTĀJS
2164 03Transporta/ tīklu INŽENIERIS
2164 04Aeronavigācijas VADĪTĀJS
2164 05Satiksmes organizācijas INŽENIERIS
2164 06Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS
2164 07Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS
2164 08Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS
2164 09Attīstības plānošanas INŽENIERIS
2165Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki
2165 01Kartogrāfijas INŽENIERIS
2165 02Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS
2165 03Fotogrammetrijas INŽENIERIS
2165 04Kadastra INŽENIERIS
2165 05Ģeodēzijas INŽENIERIS
2165 06Hidrogrāfijas INŽENIERIS
2165 07Zemes ierīcības INŽENIERIS
2165 08Aerofotogrāfijas INŽENIERIS
2165 09Ģeoinformātikas INŽENIERIS
2165 10MĒRNIEKS
2166Grafikas, multimediju un citi dizaineri
2166 02Interjera DIZAINERS
2166 03Grafikas DIZAINERS
2166 04Mājaslapu DIZAINERS
2166 05DATORGRAFIĶIS
22Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti
221Ārsti
2211Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti un ārsti
2211 01ĀRSTS
2211 02ĀRSTS STAŽIERIS
2211 03Ģimenes/ vispārējās prakses ĀRSTS
2211 04REZIDENTS (ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)
2211 05Kuģa ĀRSTS
2212Specialitāšu ārsti
2212 01ALERGOLOGS
2212 02Bērnu ALERGOLOGS
2212 03ALGOLOGS
2212 04ANDROLOGS
2212 05ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS
2212 08Arodveselības un arodslimību ĀRSTS
2212 10DIETOLOGS
2212 100TRANSFUZIOLOGS
2212 101TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS
2212 102TRIHOLOGS
2212 103UROLOGS
2212 104INTERNISTS
2212 106Manuālās medicīnas ĀRSTS
2212 11ĀRSTS EKSPERTS
2212 12ENDOKRINOLOGS
2212 13ĀRSTS ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā
2212 14ĀRSTS klīniskais FARMAKOLOGS
2212 15ĀRSTS klīniskais FIZIOLOGS
2212 17Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS
2212 19ĀRSTS ĢENĒTIĶIS
2212 21ĀRSTS IMUNOLOGS
2212 24Laboratorijas ĀRSTS
2212 25ĀRSTS klīniskais MIKROBIOLOGS
2212 28Neatliekamās medicīnas ĀRSTS
2212 31ĀRSTS PATOLOGS
2212 32ĀRSTS paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS
2212 36Sporta ĀRSTS
2212 37DERMATOLOGS, VENEROLOGS
2212 38Bērnu ENDOKRINOLOGS
2212 39Tiesu medicīnas EKSPERTS
2212 40Tiesu psihiatrijas EKSPERTS
2212 41FLEBOLOGS
2212 42FONIATRS
2212 44GASTROENTEROLOGS
2212 45Bērnu GASTROENTEROLOGS
2212 46GERIATRS
2212 47GINEKOLOGS, dzemdību speciālists
2212 49Onkoloģijas GINEKOLOGS
2212 50HEMATOLOGS
2212 51HEPATOLOGS
2212 52Bērnu HEMATOONKOLOGS
2212 53HipnoTERAPEITS
2212 54INFEKTOLOGS
2212 55Bērnu INFEKTOLOGS
2212 56KARDIOLOGS
2212 57Bērnu KARDIOLOGS
2212 58KOMBUSTIOLOGS
2212 59KOSMETOLOGS
2212 60BALNEOLOGS KURORTOLOGS
2212 61ĶIRURGS
2212 63Asinsvadu ĶIRURGS
2212 64Bērnu ĶIRURGS
2212 65Endovazālais ĶIRURGS
2212 66Plastikas ĶIRURGS
2212 67Rokas ĶIRURGS
2212 68Sirds ĶIRURGS
2212 69Torakālais ĶIRURGS
2212 70NARKOLOGS
2212 71NEFROLOGS
2212 72Bērnu NEFROLOGS
2212 73NEIROĶIRURGS
2212 74NEIROLOGS
2212 75Bērnu NEIROLOGS
2212 76NEONATOLOGS
2212 77OFTALMOLOGS
2212 78Onkoloģijas ĶIRURGS
2212 79ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS
2212 81ĀRSTS OSTEOPĀTS
2212 82OTOLARINGOLOGS
2212 83PEDIATRS
2212 84PNEIMONOLOGS
2212 85Bērnu PNEIMONOLOGS
2212 86PSIHIATRS
2212 87Bērnu PSIHIATRS
2212 89RADIOLOGS TERAPEITS
2212 90RADIOLOGS DIAGNOSTS
2212 92REIMATOLOGS
2212 93Bērnu REIMATOLOGS
2212 94REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)
2212 95SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS
2212 96PSIHOTERAPEITS
2212 98OSTEOREFLEKSOTERAPEITS
2212 99TRANSPLANTOLOGS
222Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti
2221Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti
2221 01Vecākā medicīnas MĀSA
2221 02VirsMĀSA
2221 03Ambulatorās aprūpes MĀSA
2221 04Ambulatorās medicīnas MĀSA
2221 05Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA
2221 06Bērnu aprūpes MĀSA
2221 07Bērnu MĀSA
2221 08Dermatoveneroloģijas MĀSA
2221 09Diabēta aprūpes MĀSA
2221 10Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA
2221 11Diētas MĀSA
2221 12Endoskopijas MĀSA
2221 13Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA
2221 14Fizikālās terapijas MĀSA
2221 15Ftiziopulmoloģijas MĀSA
2221 16Funkcionālās diagnostikas MĀSA
2221 17Garīgās veselības aprūpes MĀSA
2221 18Ginekoloģijas MĀSA
2221 19Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA
2221 20Infektoloģijas MĀSA
2221 21Internās aprūpes MĀSA
2221 22Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA
2221 23Ķirurģiskās aprūpes MĀSA
2221 24Ķirurģijas MĀSA
2221 25Narkoloģijas MĀSA
2221 26Neatliekamās palīdzības MĀSA
2221 27Neiroķirurģijas MĀSA
2221 28Neiroloģijas MĀSA
2221 29Oftalmoloģijas MĀSA
2221 30Onkoloģiskās aprūpes MĀSA
2221 31Onkoloģijas MĀSA
2221 32Operāciju MĀSA
2221 33Peritoneālās dialīzes MĀSA
2221 34Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA
2221 35Podiatrijas MĀSA
2221 36Psihiatrijas MĀSA
2221 37Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA
2221 38Sabiedrības veselības MĀSA
2221 39Terapijas MĀSA
2221 40Transfuzioloģijas MĀSA
2221 41Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA
2221 43Uroloģijas MĀSA
2221 44Nieru aizstājterapijas un nefroloģiskās aprūpes MĀSA
2221 45Neonatoloģijas MĀSA
2222Vecmātes profesijas vecākie speciālisti
2222 01Vecākā VECMĀTE
2222 02VECMĀTE
223Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti
2230Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti
2230 01Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS
2230 02ĀRSTS HOMEOPĀTS
2230 03Akupunktūras ĀRSTS
2230 04NEIROPĀTS
224Ārstu palīgi
2240Ārstu palīgi
2240 01ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS
2240 02Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS
2240 03Militārais PARAMEDIĶIS
225Veterinārārsti
2250Veterinārārsti
2250 01VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS
2250 02VeterinārĀRSTS ĶIRURGS
2250 03VeterinārĀRSTS
226Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti
2261Zobārsti
2261 01Zobu PROTĒZISTS
2261 02ZOBĀRSTS
2261 03ORTODONTS
2261 04ENDODONTISTS
2261 05Bērnu ZOBĀRSTS
2261 06PERIODONTOLOGS
2261 07Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS
2262Farmaceiti
2262 01FARMACEITS
2262 02Klīniskais FARMACEITS
2262 03Rūpnieciskais FARMACEITS
2263Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti
2263 01Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2263 02Vides veselības ANALĪTIĶIS
2263 03Sabiedrības veselības ĀRSTS
2263 04Higiēnas ĀRSTS
2263 05HIGIĒNISTS
2263 06ĀRSTS EPIDEMIOLOGS
2263 07Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS
2263 08Pretradiācijas aizsardzības SPECIĀLISTS
2264Fizioterapeiti
2264 01ElektroTERAPEITS
2264 02FIZIOTERAPEITS
2264 03KINEZOTERAPEITS
2264 04ERGOTERAPEITS
2264 05Fizikālais TERAPEITS
2265Uzturzinātnes un uztura speciālisti
2265 01Uztura SPECIĀLISTS
2265 02Uzturzinātnes SPECIĀLISTS
2266Audiologi un runas terapeiti
2266 01AudioLOGOPĒDS
2266 02Runas TERAPEITS
2266 03LOGOPĒDS
2266 04AUDIOLOGS
2266 05Bērnu AUDIOLOGS
2267Optometristi
2267 01OPTOMETRISTS
2269Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti
2269 01Sabiedrības veselības ORGANIZATORS
2269 02Sabiedrības veselības METODIĶIS
2269 03Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS
2269 04Veselības veicināšanas KONSULTANTS
2269 05Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS
2269 06PODOLOGS
2269 07Darba TERAPEITS
2269 08Mākslas TERAPEITS
2269 09Mūzikas TERAPEITS
2269 10Neredzīgo TERAPEITS
2269 11RADIOGRĀFERS
2269 12Mākslas terapijas SPECIĀLISTS
2269 13BIONIĶIS PROTĒZISTS
2269 14Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS
2269 15Acu PROTĒZISTS OKULĀRISTS
23Izglītības jomas vecākie speciālisti
231Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls
2310Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls
2310 01ASISTENTS (izglītības jomā)
2310 02DOCENTS
2310 03LEKTORS
2310 04PROFESORS
2310 05Asociētais PROFESORS
2310 07Vecākais PASNIEDZĒJS
2310 08PASNIEDZĒJS
2310 09PEDAGOGS
232Profesionālās izglītības pedagogi
2320Profesionālās izglītības pedagogi
2320 01Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS
2320 02Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS
233Vidējās izglītības pedagogi
2330Vidējās izglītības pedagogi
2330 01Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS
234Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi
2341Pamatizglītības pedagogi
2341 01Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS
2341 02Sākumizglītības SKOLOTĀJS
2342Pirmsskolas pedagogi
2342 01Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2342 02Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS
2342 03Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS
235Citi izglītības jomas vecākie speciālisti
2351Izglītības metodikas speciālisti
2351 01Izglītības METODIĶIS
2351 02METODIĶIS
2351 03Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS
2351 04Izglītības valsts INSPEKTORS
2351 05Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS
2351 06Pirmsskolas izglītības METODIĶIS
2352Speciālās izglītības pedagogi
2352 01SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
2352 02Speciālās izglītības SKOLOTĀJS
2352 03Speciālais PEDAGOGS
2354Citi mūzikas skolotāji
2354 01Interešu izglītības mūzikas SKOLOTĀJS
2354 02Interešu izglītības vokālais PEDAGOGS
2354 03Interešu izglītības instrumentspēles PEDAGOGS
2356Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji
2356 03Glābšanas darbu INSTRUKTORS
2356 08Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS
2356 10Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS
2356 16Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)
2356 17INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)
2356 18Transportlīdzekļu vadītāju eksaminācijas INSPEKTORS
2359Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti
2359 01Sociālais PEDAGOGS
2359 02Atkarību profilakses SPECIĀLISTS
2359 03Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS
2359 04Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS
2359 05PEDAGOGA PALĪGS
2359 06Interešu izglītības SKOLOTĀJS
2359 07Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS
2359 08Sporta ORGANIZATORS
2359 09Vecākais sporta TRENERIS
2359 10SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
2359 11Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS
2359 12Rekreācijas SPECIĀLISTS
2359 13Prakses PLĀNOTĀJS
2359 14SKOLOTĀJS MENTORS
2359 15PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS
2359 16Klīnisko simulāciju SPECIĀLISTS
2359 17Mācību procesa ORGANIZATORS
2359 18Jaunsargu INSTRUKTORS
24Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti
241Finanšu vecākie speciālisti
2411Grāmatveži un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2411 01Vecākais GRĀMATVEDIS
2411 02REVIDENTS
2411 03Zvērināts REVIDENTS
2411 04Aizdevumu REVIDENTS
2411 05AUDITORS
2411 06Informācijas sistēmu AUDITORS
2411 07Uzraudzības AUDITORS
2411 08Iekšējais AUDITORS
2411 09Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS
2411 10Grāmatvedības EKSPERTS
2411 11Metodikas EKSPERTS
2411 12Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS
2411 13Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS
2411 14Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS
2411 15Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS
2411 16Zvērināta REVIDENTA PALĪGS/ ASISTENTS
2411 17Revīzijas komitejas LOCEKLIS
2412Finanšu un investīciju konsultanti
2412 01FINANSISTS
2412 02Komercdarbības KONSULTANTS
2412 03Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS
2412 04KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS
2412 05Nodokļu KONSULTANTS
2413Finanšu analītiķi
2413 01Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS
2413 02Finanšu ANALĪTIĶIS
2413 03Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS
2413 04Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS
2413 05Riska ANALĪTIĶIS
2413 06Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS
2413 07Finanšu risku VADĪTĀJS
2413 08Ieņēmumu plānošanas/ vadīšanas SPECIĀLISTS
242Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti
2421Vadības un organizācijas analītiķi
2421 01Vecākais Konsultants
2421 02KONSULTANTS
2421 04Medicīnas KONSULTANTS
2421 05Zinātniskais KONSULTANTS
2421 06Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)
2421 07Drošības KONSULTANTS (padomnieks)
2421 08PADOMNIEKS (konsultants)
2421 09Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS
2421 10Darbības risku VADĪTĀJS
2421 11Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS
2421 12Datu aizsardzības SPECIĀLISTS
2422Politikas pārvaldības vecākie speciālisti
2422 01Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS
2422 02Projekta KOORDINATORS
2422 03Vecākais REFERENTS
2422 04REFERENTS
2422 05Jaunākais REFERENTS
2422 06Vecākais INSPEKTORS
2422 07INSPEKTORS
2422 08Jaunākais INSPEKTORS
2422 09Vecākais EKSPERTS
2422 10EKSPERTS
2422 11Jaunākais EKSPERTS
2422 12Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS
2422 13Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS
2422 15Zinātniskais SEKRETĀRS
2422 16Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm
2422 17Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)
2422 18KONTROLIERIS (pašvaldībās)
2422 19Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)
2422 22Kancelejas pārzinis
2422 23Civilaizsardzības ORGANIZATORS
2422 24Ārējo sakaru ORGANIZATORS
2422 25Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS
2422 26Pašvaldības/ finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS
2422 27Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS
2422 28Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS
2422 29Dzimtsarakstu INSPEKTORS
2422 30Arodbiedrību/ darba KOORDINĒTĀJS
2422 31Vides pārvaldības SPECIĀLISTS
2422 32Pasta SPECIĀLISTS
2422 33Licencēšanas SPECIĀLISTS
2422 34Muitošanas SPECIĀLISTS
2422 35Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS
2422 36Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS
2422 37Dzīvojamo māju/ īpašumu apsaimniekošanas SPECIĀLISTS
2422 38SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos
2422 39SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos
2422 40Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS
2422 41Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS
2422 42Izglītības darba SPECIĀLISTS
2422 43Pirmais SEKRETĀRS
2422 44KONSULS
2422 45Otrais SEKRETĀRS
2422 46Trešais SEKRETĀRS
2422 47VICEKONSULS
2422 48ATAŠEJS
2422 49ATAŠEJS VĒSTNIEKA SEKRETĀRS
2422 50Virsmežniecības INŽENIERIS
2422 52Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos
2422 53Programmu DIREKTORS/ VADĪTĀJS
2422 54BūvINSPEKTORS
2422 55BūvINSPEKTORA PALĪGS
2422 56MEŽZINIS
2422 57Jaunatnes DARBINIEKS
2422 59Vecākais SPECIĀLISTS kapitāldaļu jautājumos
2422 60Probācijas SPECIĀLISTS
2422 61Nozares PADOMNIEKS
2422 62Saeimas komisijas vecākais KONSULTANTS
2422 63Saeimas komisijas KONSULTANTS
2422 64Saeimas frakcijas vecākais KONSULTANTS
2422 65Saeimas frakcijas KONSULTANTS
2422 66Izbraukumu ORGANIZATORS (veselības aprūpes jomā)
2422 67Nozares ATAŠEJS
2422 68Nozares ATAŠEJA PALĪGS
2423Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti
2423 01Nodarbinātības ANALĪTIĶIS
2423 02Darba satura ANALĪTIĶIS
2423 03Personāla VADĪTĀJS
2423 04Vecākais personāla INSPEKTORS
2423 05Personāla INSPEKTORS
2423 06Personāla atlases SPECIĀLISTS
2423 07Personāla SPECIĀLISTS
2423 08Personāla lietu PĀRZINIS
2423 09Profesiju izvēles KONSULTANTS
2423 10Karjeras KONSULTANTS
2423 11Procesu kvalitātes vadības INŽENIERIS
2423 12Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS
2423 13Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS
2423 14Kvalitātes VADĪTĀJS
2423 15Risku vadības SPECIĀLISTS
2423 16Izaugsmes VEICINĀTĀJS
2423 18Personālvadības KONSULTANTS
2424Personāla mācību un attīstības vecākie speciālisti
2424 01Personāla mācību KOORDINĒTĀJS
2424 02Mācību projekta VADĪTĀJS
2424 03Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS
2424 04Mācību centra PASNIEDZĒJS
2424 05Personāla mācību SPECIĀLISTS
2424 06SUPERVIZORS/ KONSULTANTS PĀRRAUGS
2424 07Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību INSTRUKTORS
2424 08Jūrnieku profesionālās apmācības PASNIEDZĒSJ (instruktors)
2424 09Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS
2424 10Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS
2424 11Atbilstības VĒRTĒTĀJS
2424 12Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS
2424 13Lidojumu INSTRUKTORS
2424 14Aviācijas teorētiskās apmācības INSTRUKTORS
2424 15Aviācijas prakstiskās apmācības INSTRUKTORS
243Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti
2431Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti
2431 02Reklāmas VADĪTĀJS
2431 03Tirgvedības VADĪTĀJS
2431 04Tirdzniecības VADĪTĀJS
2431 05Pārdošanas VADĪTĀJS
2431 06Eksporta VADĪTĀJS
2431 07Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS
2431 08Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS
2431 09Patentu AĢENTS
2431 10Loģistikas VADĪTĀJS
2431 14Lielo klientu VADĪTĀJS
2431 15Produktu grupas VADĪTĀJS
2431 16Reklāmas mākslinieciskais VADĪTĀJS
2431 17Reklāmas tekstu AUTORS
2431 18Preču kategoriju VADĪTĀJS
2432Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti
2432 01Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS
2432 02Preses SEKRETĀRS
2432 03Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS
2432 04Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS
2432 05Ministru kabineta preses SEKRETĀRS
2432 06MINISTRA preses SEKRETĀRS
2432 07Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS
2432 08Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS
2432 09Sabiedrsko attiecību tekstu AUTORS
2433Tehnisko un medicīnas preču (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preces) tirdzniecības vecākie speciālisti
2433 01Medicīniskais PĀRSTĀVIS
2434Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preču tirdzniecības vecākie speciālisti
2434 01Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā)
2434 02Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS
25Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti
251Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi
2511Sistēmanalītiķi
2511 01Skaitļotāju/ sistēmu ANALĪTIĶIS
2511 02SistēmANALĪTIĶIS
2511 03Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS
2512Programmētāji
2512 01Skaitļotāju/ sistēmu KONSTRUKTORS
2512 02Programmēšanas INŽENIERIS
2512 03Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS
2512 04Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS
2512 05PROGRAMMĒTĀJS
2512 06Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS
2513Tīmekļa lapu un multimediju produktu veidotāji
2513 01Skaitļotāju/ sakaru/ komunikāciju ANALĪTIĶIS
2513 02Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS
2513 04Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS
2514Lietojumprogrammu izstrādātāji
2514 01Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS
2519Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi
2519 01Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS
2519 02Sakaru/ komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS
2519 03Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS
2519 04Elektroniskās sakaru/ komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS
2519 05Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS
252Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti
2521Datubāzu veidotāji un administratori
2521 01Skaitļotāju/ datubāzes ANALĪTIĶIS
2521 02Skaitļotāju/ datubāzes VADĪTĀJS
2521 03Informācijas tehnoloģiju projektu VADĪTĀJS
2521 04Datubāzes PROGRAMMĒTĀJS
2521 05Datubāzu INŽENIERIS
2521 06Datubāzu ADMINISTRATORS
2522Sistēmu administratori
2522 01Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS
2522 02Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS
2522 03Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS
2522 04Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS
2523Datortīklu vecākie speciālisti
2523 01Skaitļotāju/ sistēmu INŽENIERIS
2523 02Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS
2523 03Operāciju sistēmu INŽENIERIS
2523 04Informācijas sistēmINŽENIERIS
2529Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti
2529 01Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS
2529 02Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS
2529 03Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS
2529 04Interneta portāla REDAKTORS
2529 05Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS
2529 06Internetbankas ADMINISTRATORS
2529 07Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS
2529 08Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS
26Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti
261Juridisko lietu vecākie speciālisti
2611Juristi
2611 01JURISTS
2611 02Zvērināts ADVOKĀTS
2611 03Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS
2611 04VirsPROKURORS
2611 05VirsPROKURORA VIETNIEKS
2611 06PROKURORS
2611 07Saeimas struktūrvienības juridiskais PADOMNIEKS
2611 08Tiesas PADOMNIEKS
2612Tiesneši
2612 01Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2612 02TIESNESIS
2612 03SENATORS
2612 04Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
2612 05Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2612 06Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2612 07Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2619Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti
2619 01JURISKONSULTS
2619 02Tieslietu KONSULTANTS
2619 03Vecākais tiesu EKSPERTS
2619 04Tiesu EKSPERTS
2619 05Zvērināts NOTĀRS
2619 06Zvērināta NOTĀRA PALĪGS
2619 07Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS
2619 09Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS
2619 10LIKVIDATORS
2619 11Valsts NOTĀRS
2619 12Transportlīdzekļu reģistrācijas SPECIĀLISTS
2619 13Profesionālais PATENTPILVARNIEKS
262Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2621Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti
2621 01ARHĪVISTS
2621 02Mākslas EKSPERTS (muzeju jomā)
2621 03Krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā)
2621 04Fondu GLABĀTĀJS (arhīvu jomā)
2621 05Ekspozīciju un izstāžu KURATORS
2621 06MUZEJPEDAGOGS
2621 07Galvenais ARHĪVISTS
2621 08Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS
2621 09Arhīva EKSPERTS
2621 10Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā)
2621 11Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzeju jomā)
2621 12Apmeklētāju centra VADĪTĀJS
2621 13Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS
2622Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2622 01BIBLIOGRĀFS
2622 02Vecākais BIBLIOTEKĀRS
2622 03DOKUMENTĀLISTS
2622 04INFORMĀTIĶIS
2622 05SistēmBIBLIOTEKĀRS
2622 06Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēku jomā)
2622 07Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS
2622 08Metadatu REDAKTORS
2622 09Metadatu VEIDOTĀJS
263Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti
2631Ekonomisti
2631 01EKONOMETRISTS
2631 02EKONOMISTS
2631 03Lauksaimniecības EKONOMISTS
2631 05Finanšu EKONOMISTS
2631 06Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS
2631 07Darba EKONOMISTS
2631 08Cenu EKONOMISTS
2631 09Nodokļu EKONOMISTS
2631 10Darba algas EKONOMISTS
2631 11Makroekonomikas ANALĪTIĶIS
2631 12Budžeta EKONOMISTS
2631 13Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS
2631 15Galvenais EKONOMISTS
2632Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2632 01ANTROPOLOGS
2632 02ARHEOLOGS
2632 03KRIMINOLOGS
2632 04ETNOLOGS
2632 05EkonomĢEOGRĀFS
2632 06FizioĢEOGRĀFS
2632 07PolitoĢEOGRĀFS
2632 08PENOLOGS
2632 09SOCIĀLPATOLOGS
2632 10SOCIOLOGS
2632 11KriminoSOCIOLOGS
2632 12Rūpniecības SOCIOLOGS
2632 13PenoSOCIOLOGS
2632 14Izglītības SOCIOLOGS
2633Filozofi, vēsturnieki un politologi
2633 01ĢENEALOGS
2633 02VĒSTURNIEKS
2633 03Ekonomikas VĒSTURNIEKS
2633 04Politikas VĒSTURNIEKS
2633 05Sabiedrības VĒSTURNIEKS
2633 06Mākslas VĒSTURNIEKS
2633 07Medicīnas vēsturnieks
2633 08FILOZOFS
2633 09Politikas FILOZOFS
2633 10POLITOLOGS
2633 11DendroHRONOLOGS
2634Psihologi
2634 01PSIHOLOGS
2634 02Klīniskais un veselības PSIHOLOGS
2634 03Izglītības un skolu PSIHOLOGS
2634 08Darba un organizāciju PSIHOLOGS
2634 09Praktiskais PSIHOLOGS
2634 10PSIHOLOGA ASISTENTS
2634 11PSIHOLOGS KONSULTANTS
2634 12Psihoterapijas SPECIĀLISTS
2634 13Juridiskais PSIHOLOGS
2634 14Militārais PSIHOLOGS
2635Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti
2635 01Sociālais DARBINIEKS
2635 02Karitatīvais sociālais DARBINIEKS
2635 03Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem
2635 04Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem
2635 05Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem
2635 06Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām
2635 07Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm
2635 08Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
2635 09Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs
2635 10Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām
2635 11Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām
2635 12Kopienas sociālais DARBINIEKS
2636Reliģisko lietu vecākie speciālisti
2636 01ARHIBĪSKAPS
2636 02BĪSKAPS
2636 04GARĪDZNIEKS
2636 06MĀCĪTĀJS
2636 07MISIONĀRS
2636 08PRIESTERIS
2636 09Katoļu PRIESTERIS
2636 10RABĪNS
2636 11TEOLOGS
2636 12VIKĀRS
2636 13PRĀVESTS
2636 14KARDINĀLS
2636 15Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS
2636 16Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS
2636 17Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS
2636 18Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS
2636 19KAPELĀNS
2636 20Baznīcas MŪZIĶIS
2636 21VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruņotajos spēkos un apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
2636 22Pastorālais KONSULTANTS
264Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti
2641Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2641 01AUTORS
2641 02BIOGRĀFS
2641 03DRAMATURGS
2641 04DZEJNIEKS
2641 05ESEJISTS
2641 06FEĻETONISTS
2641 07KRITIĶIS
2641 08LIRIĶIS
2641 09RAKSTNIEKS
2641 10SCENĀRISTS
2642Žurnālisti
2642 01ŽURNĀLISTS
2642 02KOMENTĒTĀJS
2642 03KOREKTORS
2642 04KORESPONDENTS
2642 05REDAKTORS
2642 06Galvenais REDAKTORS
2642 07REPORTIERIS
2642 08Literārais REDAKTORS
2642 09Televīzijas/ radio raidījuma VADĪTĀJS
2643Tulkotāji, tulki un citi lingvisti
2643 01ETIMOLOGS
2643 02GRAFOLOGS
2643 03TULKS
2643 04LEKSIKOGRĀFS
2643 05LINGVISTS
2643 06MORFOLOGS
2643 07FILOLOGS
2643 08SEMANTIĶIS
2643 09FONOLOGS
2643 10TULKOTĀJS
2643 11Tiesas TULKS
2643 12Zīmju valodas TULKS
2643 13TERMINOLOGS
2643 14TULKS REFERENTS
265Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki
2651Vizuālo mākslu mākslinieki
2651 01BrīvMĀKSLINIEKS
2651 02GLEZNOTĀJS
2651 03GRAFIĶIS
2651 04KARIKATŪRISTS
2651 05MĀKSLINIEKS
2651 06Galvenais MĀKSLINIEKS
2651 07MULTIPLIKATORS
2651 09TĒLNIEKS/ SKULPTORS
2651 17Kinofilmu MĀKSLINIEKS
2651 18KokTĒLNIEKS
2651 19INSTALATORS
2651 22Mākslas KERAMIĶIS
2651 23Porcelāna APGLEZNOTĀJS
2651 24MetālMĀKSLINIEKS
2651 25PLAKĀTISTS
2651 27Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS
2651 28TekstilMĀKSLINIEKS
2651 29VideoMĀKSLINIEKS
2651 31VITRĀŽISTS
2651 34RESTAURATORS
2651 35Monumentālo gleznu RESTAURATORS
2651 36Stājgleznu RESTAURATORS
2651 37Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu/ būvmākslas RESTAURATORS
2651 38Grafikas RESTAURATORS
2651 39Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS
2651 40Mēbeļu, kokgriezuma RESTAURATORS
2651 41Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS
2651 42Tekstiliju RESTAURATORS
2651 43Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS
2651 44Metāla izstrādājumu RESTAURATORS
2651 45Foto un kino materiālu RESTAURATORS
2651 46Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS
2652Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi
2652 01DIRIĢENTS
2652 02Galvenais DIRIĢENTS
2652 03Orķestra KONCERTMEISTARS
2652 04MUZIKOLOGS
2652 05Instrumentu MŪZIĶIS
2652 06Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS
2652 07Sitaminstrumentu MŪZIĶIS
2652 08Stīginstrumentu MŪZIĶIS
2652 09Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS
2652 10SOLISTS
2652 11Operas VOKĀLISTS
2652 12Galvenais KORMEISTARS
2652 13KOMPONISTS
2652 15Kora DZIEDĀTĀJS
2652 16Orķestra VADĪTĀJS
2652 17Orķestra DIRIĢENTS
2652 18Ansambļa VADĪTĀJS
2652 19MŪZIĶIS
2652 20DZIEDĀTĀJS
2652 21KORMEISTARS
2652 22Operas trupas VADĪTĀJS
2652 23Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS
2652 24Kora DIRIĢENTS
2652 25KONCERTMEISTARS
2652 26VOKĀLISTS
2652 27Folkloras kopas VADĪTĀJS
2652 28Mūzikas teorijas SPECIĀLISTS
2652 30Amatiermākslas kolektīva VADĪTĀJS
2653Dejotāji un horeogrāfi
2653 01Baleta SOLISTS
2653 02DEJOTĀJS
2653 03HOREOGRĀFS
2653 04BaletDEJOTĀJS
2653 05Baleta REPETITORS
2653 06BALETMEISTARS
2653 07Baleta REŽISORS
2653 08Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS
2653 09Baleta trupas VADĪTĀJS
2653 10Deju kopu VADĪTĀJS
2653 11Deju ansambļa VADĪTĀJS
2653 12Deju kolektīva VADĪTĀJS
2653 13Deju kolektīva REPETITORS
2654Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti
2654 01Kinofilmas DIREKTORS
2654 02Radiouzveduma DIREKTORS
2654 03Izrādes DIREKTORS
2654 04Televīzijas uzveduma DIREKTORS
2654 05Izrādes REŽISORS
2654 06Kinofilmas REŽISORS
2654 07Skaņu REŽISORS
2654 08Kustību REŽISORS
2654 09REŽISORA ASISTENTS
2654 11Amatierteātra REŽISORS
2654 12Televīzijas REŽISORS
2654 13Televīzijas un kino PRODUCENTS
2654 14Televīzijas/ radio raidījuma PRODUCENTS
2654 15Gaismu REŽISORS
2654 16Mākslinieciskais VADĪTĀJS
2654 17MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS
2654 18Mākslas pasākumu ORGANIZATORS
2655Aktieri
2655 01AKTIERIS (piektā līmeņa kvalifikācija)
2655 02Leļļu teātra AKTIERIS
2655 03AKTIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)
2655 04AKTRISE TRAVESTIJA
2656Radio, televīzijas un citu mediju diktori
2656 01Televīzijas DIKTORS
2656 02Radio DIKTORS
2656 03DISKŽOKEJS
2656 04Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS
2656 05KONFERANSJĒ
2656 06Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS
2659Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki
2659 01Cirka AKROBĀTS
2659 02Cirka izrādes VADĪTĀJS
2659 03Striptīza MĀKSLINIEKS
2659 04KLAUNS
2659 05KOMIĶIS
2659 06HIPNOTIZĒTĀJS
2659 07ILUZIONISTS (burvju mākslinieks)
2659 09ŽONGLIERIS
2659 12Leļļu MEISTARS
2659 13DRESĒTĀJS
2659 14VēderRUNĀTĀJS
2659 15Cirka VINGROTĀJS
2659 16Cirka ATLĒTS
2659 17EKVILIBRISTS
3Speciālisti
31Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti
311Fizikas un inženierzinātņu speciālisti
3111Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti
3111 01Astronomijas TEHNIĶIS
3111 02Fizikas TEHNIĶIS
3111 03Ģeofizikas TEHNIĶIS
3111 04Ģeoloģijas TEHNIĶIS
3111 05Ķīmijas TEHNIĶIS
3111 06Meteoroloģijas TEHNIĶIS
3111 08Ķīmijas un fizikas LABORANTS
3111 09Metroloģijas TEHNIĶIS
3111 10Hidroloģijas TEHNIĶIS
3111 11Hidrogrāfijas TEHNIĶIS
3111 12Pārtikas produktu un dzērienu LABORANTS
3112Būvniecības speciālisti
3112 01Būvniecības KALKULĒTĀJS
3112 02Ēku būvTEHNIĶIS
3112 03Mērniecības būvTEHNIĶIS
3112 04Uzraudzības būvTEHNIĶIS
3112 05Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS
3112 06Meliorācijas sistēmu būvTEHNIĶIS
3112 07Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS
3112 09Konstrukciju būvTEHNIĶIS
3112 10Hidrobūvju būvTEHNIĶIS
3112 11Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS
3112 12Hidrotehnisko būvju būvTEHNIĶIS
3112 13Pazemes darbu būvTEHNIĶIS
3112 14Arhitektūras TEHNIĶIS
3112 15ĢeoTEHNIĶIS
3112 16Ceļu būvTEHNIĶIS
3112 17Apdares darbu TEHNIĶIS
3112 18Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS
3112 19Industriālās apbūves SPECIĀLISTS
3112 20Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS
3112 21Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS
3112 23Ugunsdrošības INSPEKTORS
3112 25Ugunsdrošības TEHNIĶIS
3112 26Civilās aizsardzības TEHNIĶIS
3112 27Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS
3112 29Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS
3112 31Ceļu MEISTARS
3112 32Ceļu MEISTARA PALĪGS
3112 33Mākslīgo būvju MEISTARS
3112 34Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS
3112 35Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS
3112 36Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS
3112 37Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS
3112 38Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS
3112 39Betonēšanas TEHNIĶIS
3112 40Sausās būves TEHNIĶIS
3112 41Būvdarbu projekta VADĪTĀJA PALĪGS
3112 42Ugunsdrošības SPECIĀLISTS
3112 43Ainavu būvTEHNIĶIS
3113Elektrotehnikas speciālisti
3113 01Elektrības KALKULĒTĀJS
3113 02ElektroTEHNIĶIS
3113 03Elektroapgaismes TEHNIĶIS
3113 04Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS
3113 05Elektriskās vilces TEHNIĶIS
3113 06Elektrosistēmas TEHNIĶIS
3113 07Augstsprieguma TEHNIĶIS
3113 08Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS
3113 09ElektroTEHNIĶIS/ Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS
3113 10Tehniskais SPECIĀLISTS
3113 11Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS
3113 12Lauksaimniecības enerģētikas TEHNIĶIS
3113 13Elektrisko tīklu TEHNIĶIS
3113 14Rūpnīcu elektroiekārtu TEHNIĶIS
3113 15Elektromontāžas TEHNIĶIS
3113 16Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS
3114Elektronikas speciālisti
3114 02Elektronikas TEHNIĶIS
3114 03Elektronikas/ kontrolmēraparātu TEHNIĶIS
3114 04Aerokosmisko/ iekārtu elektronikas TEHNIĶIS
3114 05Informātikas/ elektronikas TEHNIĶIS
3114 06Pusvadītāju/ elektronikas TEHNIĶIS
3114 07Televīzijas sakaru/ komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS
3114 08Telefona sakaru/ komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS
3114 10Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS
3114 11Elektronisko sakaru/ komunikāciju SPECIĀLISTS
3114 12Elektronikas SPECIĀLISTS
3115Inženiermehānikas speciālisti
3115 01Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS
3115 02Sausā doka PRIEKŠNIEKS
3115 04Kuģu PĀRVALDNIEKS
3115 27Siltumenerģētikas TEHNIĶIS
3115 29Energosistēmu TEHNIĶIS
3115 30Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS
3115 31Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS
3115 32Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS
3115 33Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS
3115 34Mēriekārtu TEHNIĶIS
3115 35Mašīnbūves TEHNIĶIS
3115 36Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS
3115 37MEHATRONIĶIS
3115 38Autoapkopes SPECIĀLISTS
3115 39Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS
3115 40Transporta vagonu TEHNIĶIS
3115 41Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS
3115 42Kraušanas darbu VADĪTĀJS/ STIVIDORS
3115 44Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS
3115 45Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS
3115 46Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS
3115 47Kuģa TEHNIĶIS
3115 48Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS
3115 50Gāzes iekārtu TEHNIĶIS
3115 51Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS
3115 52Valsts/ tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3115 53Energouzraudzības INSPEKTORS
3115 54Tehniskās drošības INSPEKTORS
3115 55Katlu uzraudzības INSPEKTORS
3115 56Kuģošanas drošības INSPEKTORS
3115 57Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3115 58Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS
3115 60Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS
3115 61Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS
3115 62Dzelzceļa INSPEKTORS
3115 63Tehniskais INSPEKTORS
3115 64Kravas INSPEKTORS
3115 65Dzelzceļa MEISTARS
3115 66Mašīnbūves SPECIĀLISTS
3115 67Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS
3115 68Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS
3115 70Kuģu kontroles INSPEKTORS
3115 71Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas SPECIĀLISTS
3115 72Virszemes operāciju apkalpošanas SPECIĀLISTS
3115 73Vecākais MEISTARS (transporta jomā)
3115 74MEISTARS (transporta jomā)
3115 75MEISTARS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)
3116Inženierķīmijas speciālisti
3116 03Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS
3116 04Ķīmisko procesu TEHNIĶIS
3116 06Ķīmijas LABORANTS
3116 07Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS
3116 08Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS
3116 09Materiālu ķīmijas TEHNIĶIS
3117Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti
3117 03Metalurģijas TEHNIĶIS
3117 05Naftas un gāzes/ urbumu URBĒJS
3117 06Proves/ raudzes NOTEICĒJS
3118Rasētāji
3118 01RASĒTĀJS
3118 03Arhitektūras RASĒTĀJS
3118 04Kartogrāfijas RASĒTĀJS
3118 06Tehnikas RASĒTĀJS
3118 07Būvtehnikas RASĒTĀJS
3118 08Elektrosistēmu RASĒTĀJS
3118 10Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS
3118 11Kuģu/ tehnikas RASĒTĀJS
3118 12Mehānikas RASĒTĀJS
3118 14Ģeoloģijas RASĒTĀJS
3118 15Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS
3118 17Topogrāfijas RASĒTĀJS
3118 18Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS
3118 19Tehniskais REDAKTORS
3118 20KARTOGRĀFS
3118 21FOTOGRAMMETRISTS
3118 22RASĒTĀJS DIZAINERS
3119Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti
3119 01Metožu TEHNIĶIS
3119 02Plānošanas TEHNIĶIS
3119 03Ražošanas TEHNIĶIS
3119 04Darba aizsardzības SPECIĀLISTS
3119 05Nedatorizēto/ sistēmu TEHNIĶIS
3119 07Izmaksu TEHNIĶIS
3119 08Darba izpētes TEHNIĶIS
3119 09Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS
3119 10Elektrotīklu DISPEČERS
3119 11TEHNOLOGA PALĪGS
3119 12Tehniskās informācijas TEHNIĶIS
3119 13Kvalitātes TEHNIĶIS
3119 14Krimināllietu TEHNIĶIS
3119 15Ieroču TEHNIĶIS
3119 16TEHNIĶIS KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)
3119 17TEHNIĶIS (iekšlietu jomā)
3119 18Kokapstrādes TEHNOLOGS
3119 19Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS
3119 20Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS
3119 21Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 22Tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS
3119 23Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 24Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS
3119 25Projektu ASISTENTS
3119 26Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS
3119 27Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 28Darba aizsardzības KOORDINATORS
3119 30EnergoDISPEČERS
3119 31Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 32Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS
3119 34Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS
3119 35Audumu PĀRBAUDĪTĀJS
3119 36Kvalitātes KONSULTANTS
3119 37Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS
3119 38Produkcijas KONTROLIERIS
3119 39Produkcijas drošuma INSPEKTORS
3119 40Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS
3119 41Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS
3119 42Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS
3119 44TEHNIĶIS
3119 45Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS
3119 46Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS
3119 47Vērpto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS
3119 48Austo tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS
3119 49Adīto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS
3119 50Neausto drānu un izstrādājumu ražošanas SPECIĀLISTS
3119 51Medicīnas iekārtu TEHNIĶIS
3119 52Šūšanas ražošanas KONSULTANTS
3119 53Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS
3119 54MĒRNIEKA PALĪGS
312Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi
3121Ieguves rūpniecības uzraugi
3121 01Ieguves rūpniecības UZRAUGS
3121 02Karjera UZRAUGS
3122Apstrādes rūpniecības uzraugi
3122 01Apstrādes rūpniecības UZRAUGS
3122 02Montāžuas darbu UZRAUGS
3122 03Ražošanas VADĪTĀJS
3122 04Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS
3122 05Vecākais MEISTARS (enerģētikas jomā)
3122 06MEISTARS (enerģētikas jomā)
3122 07Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecības jomā)
3122 08MEISTARS (apstrādes rūpniecības jomā)
3122 09MEISTARS (elektrotehnikas jomā)
3122 10Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecības jomā)
3122 11MEISTARS (poligrāfijas jomā)
3123Būvniecības uzraugi
3123 01BūvUZRAUGS
3123 02Ceļu būvUZRAUGS
3123 03Tiltu būvUZRAUGS
3123 04BūvMEISTARS (būvniecības jomā)
313Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti
3131Elektrostaciju operatori
3131 01Elektrospēkstacijas OPERATORS
3131 02Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS
3131 04Atomenerģijas/ reaktora OPERATORS
3131 05Elektroģeneratora/ turbīnas OPERATORS
3131 06Spēkstacijas/ turbīnas OPERATORS
3131 07Tvaika/ spēkstacijas OPERATORS
3131 08Vēja/ elektrostacijas OPERATORS
3131 09Dīzeļģeneratora OPERATORS
3131 10Energosistēmas vadības pults OPERATORS
3132Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori
3132 04Atkritumu sadedzināšanas/ krāsns OPERATORS
3132 07Ūdens aizsprosta OPERATORS
3132 11Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS
3132 12Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS
3132 15Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS
3132 16Spiedieniekārtu OPERATORS
3132 17Attīrīšanas iekārtas OPERATORS
3132 18Filtrēšanas OPERATORS
3132 19Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS
3132 20Rezervuāra OPERATORS
3132 21Sūknēšanas iekārtas OPERATORS
3132 22Ūdens pārstrādes OPERATORS
3133Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori
3133 01Ķīmisko vielu/ karstās apstrādes OPERATORS
3133 02Ķīmisko vielu/ filtrpreses OPERATORS
3133 03Ķīmisko vielu/ separatora OPERATORS
3133 04Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS
3133 05Reaktora OPERATORS
3133 06Radioaktīvo atkritumu/ pārstrādes OPERATORS
3133 07Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS
3133 08Slāpekļa ražošanas iekārtas OPERATORS
3134Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori
3134 01Benzīna/ kontrolierīču OPERATORS
3134 02Gāzes/ kontrolierīču OPERATORS
3134 03Benzīna/ pārsūknēšanas OPERATORS
3134 04Gāzes/ pārsūknēšanas OPERATORS
3134 05Naftas produktu/ pārsūknēšanas OPERATORS
3135Metāla ražošanas procesu speciālisti
3135 01Kausēšanas OPERATORS
3135 02Spiedliešanas iekārtas OPERATORS
3135 03Metāla LĒJĒJS
3135 05Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS
3139Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti
3139 01Papīra masas/ ražošanas iekārtas OPERATORS
3139 02Papīra masas/ pārstrādāšanas OPERATORS
3139 06Robotikas UZRAUGS
3139 07Robotikas TEHNIĶIS
3139 08Automatizētās/ montāžas līnijas OPERATORS
3139 09Zemūdens tālvadības aparātu un zemūdens iekārtu OPERATORS
314Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti
3141Dabas zinātņu (izņemot medicīnu) speciālisti
3141 01TAKSIDERMISTS
3141 02Dabaszinātņu LABORANTS
3141 04Bakterioloģijas TEHNIĶIS
3141 05Bioķīmijas TEHNIĶIS
3141 06Biofizikas TEHNIĶIS
3141 10Ekoloģijas TEHNIĶIS
3141 14Farmakoloģijas TEHNIĶIS
3141 17Audu TEHNIĶIS
3141 18Zooloģijas TEHNIĶIS
3141 19MikroBIOLOGA PALĪGS
3141 20VIRUSOLOGA PALĪGS
3141 22PARAZITOLOGA PALĪGS
3141 23ENTOMOLOGA PALĪGS
3141 25Vides TEHNIĶIS
3141 26BioTEHNOLOGS
3141 27BioTEHNOLOGA PALĪGS
3141 29Vides iekārtu TEHNIĶIS
3141 30Dzīvnieku PĀRRAUGS
3141 31Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS
3142Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti
3142 01Agronomijas TEHNIĶIS
3142 02Kokaudzēšanas TEHNIĶIS
3142 03Puķkopības TEHNIĶIS
3142 04Dārzkopības TEHNIĶIS
3142 07Augsnes TEHNIĶIS
3142 09ZOOTEHNIĶIS
3142 13Dārzkopības SPECIĀLISTS
3142 14Stādaudzēšanas TEHNIĶIS
3142 18Zemkopības LABORANTS
3142 19Sēklkopības TEHNIĶIS
3142 20Lauksaimniecības ORGANIZATORS
3142 22Zemnieku KONSULTANTS
3142 23Lauku attīstības SPECIĀLISTS
3142 24Augu aizsardzības SPECIĀLISTS
3142 25Augkopības KONSULTANTS
3142 26Lopkopības KONSULTANTS
3142 27Lauku attīstības KONSULTANTS
3142 28Augkopības TEHNIĶIS
3142 29Lopkopības TEHNIĶIS
3143Mežsaimniecības speciālisti
3143 01Meža TEHNIĶIS
3143 02Mežkopības TEHNIĶIS
3143 03Mežsaimniecības TEHNIĶIS
3143 04Mežsaimniecības LABORANTS
3143 05Meža INVENTARIZATORS
3143 06Mežizstrādes MEISTARS
315Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti
3151Kuģu mehāniķi
3151 01Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku
3151 02Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku
3151 03Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku
3151 04Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku
3151 05Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 06Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 07Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku
3151 08MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW
3151 09Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 10Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW
3151 11MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 12MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW
3151 13Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 14Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 15Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem
3151 16MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW
3151 17Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)
3151 18Kuģa elektroMEHĀNIĶIS
3151 19Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)
3151 20Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)
3151 21Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī)
3151 22Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī)
3151 23Kuģu INSTRUKTORS
3152Kuģu vadītāji un loči
3152 01KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem
3152 02Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem
3152 03KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā
3152 04Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā
3152 05KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT
3152 06KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT
3152 07KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT
3152 08Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT
3152 09Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem
3152 10Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT piekrastes kuģošanā
3152 11KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT
3152 12KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT
3152 13Iekšējo ūdeņu kuģa STŪRMANIS
3152 14Tāljūras LOCIS
3152 15LOCIS
3152 16Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā
3152 17KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā
3152 18Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā
3152 19KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā
3152 20Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā
3152 21Kuģu satiksmes OPERATORS
3152 22Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)
3152 23Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā)
3152 24Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)
3152 25Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā)
3152 27Peldošā celtņa MEISTARS/ KAPTEINIS
3152 28Kuģa VADĪTĀJS uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā
3152 29Atpūtas kuģu VADĪTĀJS
3152 30Kuģu VADĪTĀJS (vadības līmenī)
3152 31Kuģu VADĪTĀJS (ekspluatācijas līmenī)
3153Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
3153 03LIDOTĀJS STŪRMANIS
3153 08Lidmašīnas komercPILOTS
3153 09Helikoptera komercPILOTS
3153 10Lidmašīnas aviolīniju transporta PILOTS
3153 11Helikoptera aviolīniju transporta PILOTS
3153 12Planiera PILOTS
3153 13Gaisa balona PILOTS
3153 16Lidmašīnas LIDOTĀJS INŽENIERIS
3153 24Motodeltaplāna LIDOTĀJS
3153 27Helikoptera LIDOTĀJS INŽENIERIS
3153 28Tālvadības gaisa kuģa PILOTS
3154Gaisa satiksmes vadības dispečeri
3154 01Gaisa satiksmes DISPEČERS
3154 02Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS
3154 03Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS
3154 04Lidojumu VADĪTĀJS
3154 05Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS
3154 06Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS
3154 07Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS
3154 08Lidojumu nodrošināšanas VADĪTĀJS
3155Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti
3155 01Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS
3155 02Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS
3155 03Elektronavigācijas INŽENIERIS
3155 04Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS
3155 07Radiolokācijas INŽENIERIS
3155 08Radionavigācijas INŽENIERIS
3155 09Radiolokācijas TEHNIĶIS
3155 10Radionavigācijas TEHNIĶIS
3155 11Radiolokācijas OPERATORS
3155 12Radionavigācijas OPERATORS
3155 13Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS
3155 16Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS
3155 17Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS
3155 18Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS
3155 19Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla INŽENIERIS
3155 20Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla TEHNIĶIS
3155 21Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla OPERATORS
32Veselības aprūpes jomas speciālisti
321Medicīnas un farmācijas speciālisti
3211Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti
3211 01RADIOLOGA ASISTENTS
3211 02Elektrokardiogrāfijas OPERATORS
3211 03Elektroencefalogrāfijas OPERATORS
3211 04Rentgenstaru iekārtas OPERATORS
3212Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti
3212 01Patoloģijas TEHNIĶIS
3212 02Medicīnas LABORANTS
3212 03Biomedicīnas LABORANTS
3212 04Laboratorijas SPECIĀLISTS
3213Farmaceitu asistenti
3213 01FARMACEITA ASISTENTS
3214Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti
3214 01Protēžu MEISTARS
3214 02Tehniskais ORTOPĒDS
3214 03Ortopēdijas TEHNIĶIS
3214 04Protēžu PIELĀGOTĀJS
3214 05Zobu/ protēžu MEISTARS
3214 06Zobu TEHNIĶIS
3214 07Ortopēdijas instrumentu MEISTARS
322Medicīnas māsas profesijas speciālisti
3221Medicīnas māsas profesijas speciālisti
3221 01MĀSA/ Medicīnas MĀSA
3221 02Iecirkņa MĀSA
323Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti
3230Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti
3230 01DZIEDNIEKS
3230 02FITOTERAPEITS
3230 03Jogas TERAPEITS
3230 04Jogas MEISTARS
3230 05Jogas SPECIĀLISTS
324Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti
3240Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti
3240 01VeterinārĀRSTA ASISTENTS
3240 02VeterinārFELDŠERIS
3240 03Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS
325Citi veselības aprūpes jomas speciālisti
3251Zobārstu asistenti un palīgi
3251 01Zobu FELDŠERIS
3251 02Zobu HIGIĒNISTS
3251 03Zobārsta ASISTENTS
3251 04Zobārstniecības MĀSA
3252Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti
3252 01Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS
3252 02Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS
3252 03Medicīniskās uzskaites LIETVEDIS
3254Optiķi
3254 01OPTIĶIS
3255Fizioterapijas speciālisti
3255 01MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)
3255 02FIZIOTERAPEITA ASISTENTS
3255 03Bērnu MASIERIS
3255 04ERGOTERAPEITA ASISTENTS
3255 06Akupresūras SPECIĀLISTS
3255 07Šiatsu SPECIĀLISTS
3255 08MASIERIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)
3257Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti
3257 01Valsts darba INSPEKTORS
3257 02Darba INSPEKTORS
3257 03Vides aizsardzības INSPEKTORS
3257 04Sanitārais INSPEKTORS
3257 05Higiēnas DEZINFEKTORS
3257 06Higiēnas ĀRSTA PALĪGS
3257 07ĀRSTA EPIDEMIOLOGA PALĪGS
3258Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki
3258 01Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS
3259Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti
3259 01ORTOĒPISTS
3259 02ORTOFONISTS
3259 03ORTOOPTIĶIS
3259 04Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā)
33Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti
331Finanšu un matemātikas speciālisti
3311Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri
3311 01STARPNIEKS (finanšu jomā)
3311 02Valūtas maiņas STARPNIEKS
3311 03Investīciju STARPNIEKS
3311 04Obligāciju STARPNIEKS
3311 07Parādzīmju PĀRDEVĒJS
3311 08Vērtspapīru TIRGOTĀJS
3311 10DĪLERIS (finanšu jomā)
3311 11Banku SPECIĀLISTS
3311 12Vērtspapīru INSPEKTORS
3311 13Ārējā parāda ANALĪTIĶIS
3311 14BROKERIS (finanšu jomā)
3311 16Vērtspapīru EKSPERTS
3311 18Klientu apkalpošanas PĀRZINIS
3311 19Norēķinu karšu PĀRZINIS
3311 20Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS
3311 21Korespondentattiecību ADMINISTRATORS
3311 22Klientu/ korporatīvo klientu VADĪTĀJS (privātbaņķieris)
3311 23Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)
3311 25Norēķinu ADMINISTRATORS
3311 26Klientu KONSULTANTS (finanšu jomā)
3311 27Maksājumu karšu SPECIĀLISTS
3311 28Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS
3311 29Maksājumu karšu ADMINISTRATORS
3311 30Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS
3311 31Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS
3311 32METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)
3311 33Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS
3311 34Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS
3311 35Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS
3311 36Muitas BROKERIS
3311 37DEKLARANTS
3311 38Maksājumu sistēmu EKSPERTS
3311 39Kredītu reģistra EKSPERTS
3311 40Reklamācijas SPECIĀLISTS
3312Kredītu un aizņēmumu speciālisti
3312 01Kredītu INSPEKTORS
3312 02Kredītprojektu VADĪTĀJS
3312 03Kredītu ANALĪTIĶIS
3312 04Kredītportfeļa ADMINISTRATORS
3312 05Aizdevumu ADMINISTRATORS
3312 06Līzinga SPECIĀLISTS
3312 07Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS
3312 08Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS
3312 09Maksājumu uzraudzības SPECIĀLISTS
3313Grāmatvedības speciālisti
3313 01GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)
3313 02Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS
3313 03Vērtspapīru GRĀMATVEDIS
3313 04Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS
3313 07Finanšu SPECIĀLISTS
3313 08GRĀMATVEDIS KONSULTANTS
3313 09Finanšu DARBINIEKS
3313 10Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS
3313 11Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS
3314Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti
3314 01STATISTIĶA PALĪGS
3314 02GRĀMATVEŽA PALĪGS
3314 03STATISTIĶIS
3314 04AKTUĀRA ASISTENTS
3315Novērtētāji un izsolītāji
3315 02Prasību INSPEKTORS
3315 03IZSOLĪTĀJS
3315 04Prasību KONSULTANTS
3315 05NOVĒRTĒTĀJS
3315 06Apdrošināšanas KONSULTANTS
3315 07Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS
3315 08Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS
3315 09Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS
332Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki
3321Apdrošināšanas pārstāvji
3321 01Apdrošināšanas AĢENTS
3321 02Apdrošināšanas SPECIĀLISTS
3321 03Apdrošināšanas STARPNIEKS
3321 04INSPEKTORS (apdrošināšanas jomā)
3322Tirdzniecības pārstāvji
3322 01Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS
3322 02Tirdzniecības AĢENTS
3322 03Izpārdošanas PĀRSTĀVIS
3322 04Tirdzniecības PĀRDEVĒJS
3322 05Ceļojošais PĀRDEVĒJS
3322 06TIRGOTĀJS
3322 07Tirdzniecības PĀRSTĀVIS
3322 08Klientu/ pārdošanas KONSULTANTS
3322 09Pārdošanas SPECIĀLISTS
3322 11Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS
3322 12Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS
3322 13Produktu grupas VADĪTĀJA ASISTENTS
3323Iepirkumu speciālisti
3323 01Iepirkumu SPECIĀLISTS
3323 02Loģistikas SPECIĀLISTS
3323 03Iepirkumu AĢENTS
3323 04Sagādes AĢENTS
3323 05SAGĀDNIEKS
3323 06Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS
3323 07Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS
3323 08Preču IEPIRCĒJS
3323 09Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS
3323 10Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS
3323 11TIRGZINIS
3323 12Vairumtirdzniecības AĢENTS
3323 14Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS
3323 15Piedāvājumu sagatavošanas SPECIĀLISTS
3324Tirdzniecības starpnieki
3324 01Pārtikas preču STARPNIEKS
3324 02Tirdzniecības STARPNIEKS
3324 03Transporta STARPNIEKS
3324 04Tirdzniecības BROKERIS
333Komercpakalpojumu speciālisti
3331Preču pārvadājumu aģenti
3331 01Ekspedīcijas AĢENTS
3331 02Realizācijas AĢENTS
3331 03EKSPEDITORS
3331 04DEKLARĒTĀJS
3331 05Importa un eksporta SPECIĀLISTS
3332Konferenču un pasākumu organizatori
3332 01Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS
3332 02Kāzu PLĀNOTĀJS
3333Nodarbinātības aģenti
3333 01Nodarbinātības AĢENTS
3333 02Nodarbinātības ORGANIZATORS
3334Nekustamā īpašuma aģenti un īpašumu pārvaldes speciālisti
3334 02Nekustamā īpašuma AĢENTS
3334 04Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS
3334 06Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS
3334 07Nomnieku KOORDINATORS
3334 08Zemes lietu SPECIĀLISTS
3334 09Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS
3334 10Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS
3334 11Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS
3334 12Namu PĀRVALDNIEKS
3334 13Nekustamā īpašuma EKONOMISTS
3339Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti
3339 01Grāmatu tirdzniecības AĢENTS
3339 02Muzikālo priekšnesumu AĢENTS
3339 03Sporta AĢENTS
3339 04Teātra AĢENTS
3339 05Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS
3339 06Sludinājumu ievietošanas/ komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS
3339 07Reklāmas/ komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS
3339 08Reklāmas AĢENTS
3339 09Reklāmas KONSULTANTS
3339 11Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS
3339 13Apģērba etiķetes KONSULTANTS
3339 14Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS
3339 15Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS
3339 16Loģistikas DARBINIEKS
3339 17Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS
3339 18Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS
3339 19Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecības jomā)
3339 20Komercdarbības SPECIĀLISTS
3339 21Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS
3339 22Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS
3339 23Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS
3339 24Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3339 25Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3339 26Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3339 27Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS
3339 28Komercdarījumu DARBINIEKS
3339 29Komercpakalpojumu DARBINIEKS
3339 30Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3339 31Mākslas KOMERCDARBINIEKS
3339 32Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS
3339 33Produktu SPECIĀLISTS
3339 34Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS
3339 35Reklāmas SPECIĀLISTS
3339 36Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS
3339 37Eksporta SPECIĀLISTS
3339 38Ekonomikas KONSULTANTS
3339 39Sociālo mediju SPECIĀLISTS
3339 40KOMERCDARBINIEKS
3339 41Kultūras tūrisma ORGANIZATORS
3339 42Tūrisma ORGANIZATORS
3339 43Ekskursiju ORGANIZATORS
334Administratīvie un specializētie sekretāri
3341Biroja vadītāji
3341 01Biroja ADMINISTRATORS
3341 02Sekretariāta VADĪTĀJS
3341 03Vecākais LIETVEDIS
3341 04LIETVEDIS
3341 05Lietvedības galvenais INSPEKTORS
3341 06Lietvedības INSPEKTORS
3341 07Administratīvās lietvedības INSPEKTORS
3341 08Biroja VADĪTĀJS
3342Juridiskie sekretāri
3342 12Tiesas sēžu SEKRETĀRS
3342 13Tiesas SEKRETĀRS
3342 14SEKRETĀRS KONSULTANTS (tiesu varas jomā)
3342 15Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3342 16Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS
3342 17Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS
3343Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri
3343 01Pārvaldes SEKRETĀRS
3343 05Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS
3343 06Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS
3343 07Diplomātiskais KURJERS
3343 08VĒSTNIEKA PALĪGS
3343 09Ekspedīcijas PĀRZINIS
3343 10Arhīva PĀRZINIS
3343 11Lietvedības PĀRZINIS
3343 12Vides pārvaldības KONSULTANTS
3343 13Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS
3343 16Sēžu protokolu VADĪTĀJS
3343 18MINISTRA PALĪGS
3343 19Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS
3343 20Valsts SEKRETĀRA PALĪGS
3343 21Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS
3343 22Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS
3343 23VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS
3343 24DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā)
3343 25Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3343 26VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PADOMNIEKS
3343 27Iestādes VADĪTĀJA/ DIREKTORA PALĪGS
3343 28Koledžas DIREKTORA PALĪGS
3343 30PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 32KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 34PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
3343 35Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
3343 36Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā)
3343 37Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā)
3343 39INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 40EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 41Padomes SEKRETĀRS
3343 42Valdes SEKRETĀRS
3343 43Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3343 44Protokola SPECIĀLISTS
3343 45Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS
3343 46VĒSTNIEKA SEKRETĀRS
3343 47Atbildīgais SEKRETĀRS
3343 48Komitejas SEKRETĀRS
3343 49Pašvaldības SEKRETĀRS
3343 50Valdības administrācijas SEKRETĀRS
3343 51Vēstniecības/ pārstāvniecības SEKRETĀRS
3343 52Pašvaldības administrācijas/ izpildSEKRETĀRS
3343 53Komisijas SEKRETĀRS
3343 54Sabiedrības SEKRETĀRS
3344Medicīnas jomas sekretāri
3344 01Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS
3344 02Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS
335Valsts varas īstenošanas speciālisti
3351Muitnieki un robežinspektori
3351 01Vecākais muitas EKSPERTS
3351 02Vecākais muitas UZRAUGS
3351 03Muitas EKSPERTS
3351 04Muitas UZRAUGS
3351 05Jaunākais muitas EKSPERTS
3351 06Jaunākais muitas UZRAUGS
3351 07Valsts robežsardzes INSPEKTORS
3351 08Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS
3351 09Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS
3352Valsts nodokļu inspektori
3352 01Galvenais nodokļu INSPEKTORS
3352 02Vecākais nodokļu INSPEKTORS
3352 03Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)
3353Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti
3353 01Pabalstu INSPEKTORS
3353 02Pensiju INSPEKTORS
3353 03Pensiju un pabalstu INSPEKTORS
3354Valsts licencēšanas speciālisti
3354 01Licenču INSPEKTORS
3354 02PATENTVEDIS
3354 04Licencēšanas EKSPERTS
3355Iekšlietu inspektori un izmeklētāji
3355 01Policijas INSPEKTORS
3355 03IZMEKLĒTĀJS (valsts ieņēmumu un muitas jomā)
3355 05Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 06Vecākais INSPEKTORS posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)
3355 08Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS
3355 12Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 13INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 14Pašvaldības policijas INSPEKTORS
3355 15INSPEKTORS KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)
3355 18INSPEKTORS KINOLOGS (iekšlietu jomā)
3355 20DežūrINSPEKTORS vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)
3355 22Ceļu policijas INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 23Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 24INSPEKTORS DEŽURANTS (iekšlietu jomā)
3355 26Pašvaldības policijas civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
3355 27Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS
3355 29Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 32Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS
3355 33Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS
3355 34Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS
3355 35KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)
3355 37Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS
3355 38Koledžas KADETS (iekšlietu jomā)
3355 39Valsts policijas jaunākais VIRSNIEKS
3355 40Valsts policijas jaunākais INSPEKTORS
3355 41Vecākais IZMEKLĒTĀJS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
3355 42IZMEKLĒTĀJS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
3355 43IZMEKLĒTĀJA PALĪGS (valsts ieņēmumu un muitas jomā)
3355 44INSPEKTORS (valsts ieņēmumu un muitas jomā)
3359Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti
3359 01Cenu INSPEKTORS
3359 03Svaru un mēru INSPEKTORS
34Juridisko, sociālo un kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti
341Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti
3411Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
3411 01PROKURORA PALĪGS
3411 02JURISTA PALĪGS
3411 03TIESNEŠA PALĪGS
3411 04Tiesas KONSULTANTS
3411 05Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3411 06Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3411 07SENATORA PALĪGS
3411 08Tiesu EKSPERTA PALĪGS
3411 09JURISTS LINGVISTS
3411 10KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā)
3411 11Transportlīdzekļu REĢISTRATORS
3411 12Profesionālā PATENTPILVARNIEKA PALĪGS
3412Sociālā darba speciālisti
3412 01Sociālais APRŪPĒTĀJS
3412 02Sociālais REHABILITĒTĀJS
3412 03Sociālās palīdzības ORGANIZATORS
3412 04SurdoTULKS
3412 05Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS
3412 06Bāriņtiesas LOCEKLIS
3412 07Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS
3412 08Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS
3412 09Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS
3413Reliģisko lietu speciālisti
3413 01Pestīšanas armijas DARBINIEKS
3413 02EVAŅĢĒLISTS
3413 03ĶESTERIS
3413 04MŪKS
3413 05MŪĶENE
3413 06SLUDINĀTĀJS
3413 07Pastorālā darba SPECIĀLISTS
342Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti
3421Individuālo un komandu sporta veidu sportisti
3421 01ATLĒTS
3421 02Sacīkšu BRAUCĒJS
3421 03ŽOKEJS
3421 04Profesionāls SPORTISTS
3421 05ALPĪNISTS
3422Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti
3422 01Sporta INSTRUKTORS
3422 02Sporta TIESNESIS
3422 03Sporta TRENERIS
3422 04Sporta METODIĶIS
3422 05Sporta SPECIĀLISTS
3423Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori
3423 01Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS
3423 02Trenažieru zāles INSTRUKTORS
3423 03Sporta pasākumu ORGANIZATORS
3423 04Sporta spēļu VADĪTĀJS
3423 05Kalnu slēpošanas INSTRUKTORS
3423 06Gaisa balona PILOTS INSTRUKTORS
343Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti
3431Fotogrāfi
3431 01MikroFOTOGRĀFS
3431 02Mākslas FOTOGRĀFS
3432Dizaina speciālisti un dekoratori
3432 01DEKORĒTĀJS
3432 02Izstādes DEKORĒTĀJS
3432 03Skatlogu DEKORĒTĀJS
3432 04Dizaina SPECIĀLISTS
3432 05Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 06Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS
3432 09ILUSTRATORS
3432 10Teātra DEKORĒTĀJS
3432 11Noformēšanas MĀKSLINIEKS
3432 14Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS
3432 15Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 16Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 17Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 18Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 19Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 20Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 21Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS
3432 23Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS
3432 24Rokdarbu MODELĒTĀJS
3432 25Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS
3432 26Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS
3432 27Vides DIZAINERS
3432 28Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS
3432 29Tērpu stila SPECIĀLISTS
3432 30Interjera NOFORMĒTĀJS
3432 31Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS
3432 32Produktu dizaina SPECIĀLISTS
3432 33Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS
3432 34Interjera dizaina SPECIĀLISTS
3432 35Multimediju dizaina SPECIĀLISTS
3432 36Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS
3432 43Materiālu dizaina SPECIĀLISTS
3432 44Stila mēbeļu MODELĒTĀJS
3432 45Dāvanu NOFORMĒTĀJS
3432 46Skatlogu NOFORMĒTĀJS
3432 47Foto dizaina SPECIĀLISTS
3432 48Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS
3432 49Apģērbu MODELĒTĀJS
3432 50Iespieddarbu noformējuma SPECIĀLISTS
3432 51Vides dizaina SPECIĀLISTS
3432 52Ārtelpas labiekārtojuma un objektu dizaina SPECIĀLISTS
3433Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti
3433 01BIBLIOTEKĀRS
3433 02Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS
3433 03Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)
3434Šefpavāri
3434 01ŠEFPAVĀRS
3435Citi mākslas un kultūras speciālisti
3435 06Polihroma koka RESTAURATORS
3435 13Koka būvju RESTAURATORS
3435 14Akmens būvju RESTAURATORS
3435 17Zeltījumu RESTAURATORS
3435 18RESTAURATORA ASISTENTS
3435 19Kultūras METODIĶIS
3435 20Kultūras pasākumu ORGANIZATORS
3435 21Kultūras pasākumu VADĪTĀJS
3435 22Svētku REŽISORS
3435 23Kultūras projektu VADĪTĀJS
3435 28Interešu pulciņa VADĪTĀJS
3435 29PiroTEHNIĶIS
3435 30Muzeja eksponātu RESTAURATORS
3435 31Akmens un silikāta materiāla RESTAURATORS
3435 32Būvgaldniecības RESTAURATORS
3435 33Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes MEISTARS
3435 34SCENOGRĀFS
3435 35SUFLIERIS
3435 36ANIMATORS
35Informācijas tehnoloģiju jomas speciālisti
351Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti
3511Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti
3511 01Skaitļotāja OPERATORS
3511 02Perifērijas iekārtu OPERATORS
3511 03Datora OPERATORS
3511 04S.W.I.F.T. OPERATORS
3511 06S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS
3512Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti
3512 01DatorTEHNIĶIS
3512 02Datubāzu TEHNIĶIS
3512 03Programmēšanas TEHNIĶIS
3512 04Informācijas vadības SPECIĀLISTS
3513Datortīklu un datorsistēmu speciālisti
3513 01Datorsistēmu TEHNIĶIS
3513 02Operāciju sistēmu TEHNIĶIS
3513 04Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS
3513 05Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS
3513 06Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS
3513 07Datorsistēmu TESTĒTĀJS
3513 08Datortīkla uzturēšanas ADMINISTRATORS
3514Tīmekļa vietņu speciālisti
3514 01Informācijas tīkla PĀRZINIS
3514 03Mājaslapas ADMINISTRATORS
352Telesakaru un radiosakaru iekārtu speciālisti
3521Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti
3521 01Radio/ elektronikas TEHNIĶIS
3521 02Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS
3521 03KinoOPERATORA ASISTENTS
3521 04KinoOPERATORS
3521 05Audio iekārtu OPERATORS
3521 06Kinofilmu/ skaņu REDAKTORS
3521 07Televīzijas OPERATORS
3521 08Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS
3521 09Mikrofona OPERATORS
3521 10Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS
3521 11Skaņu OPERATORS
3521 13Pārraides iekārtas OPERATORS
3521 14Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS
3521 19Telegrāfa OPERATORS
3521 20KinoPROJICĒTĀJS
3521 23GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) universālais OPERATORS
3521 24GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) ierobežotais OPERATORS
3521 25Kultūras pasākumu tehniskais REŽISORS
3521 26VideoOPERATORS
3521 27Audio un video TEHNIĶIS
3521 28GAISMOTĀJS
3522Telesakaru tehniskās attīstības speciālisti
3522 01Telesakaru/ telekomunikāciju TEHNIĶIS
3522 02Aerokosmisko telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS
3522 03Radara telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS
3522 04Signālsistēmu telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS
3522 05Telesakaru/ telekomunikāciju SPECIĀLISTS
3522 06Tālsakaru OPERATORS
3522 07GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) I klases radioELEKTRONIĶIS
3522 08GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) II klases radioELEKTRONIĶIS
4Kalpotāji
41Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori
411Iestāžu kalpotāji
4110Iestāžu kalpotāji
4110 01Vadošais biroja SEKRETĀRS
412Sekretāri
4120Sekretāri
4120 01SEKRETĀRS
4120 02Tehniskais SEKRETĀRS
4120 03Lietvedības SEKRETĀRS
413Kancelejas tehnikas operatori
4131Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki
4131 02STENOGRĀFS
4131 03Telefaksa OPERATORS
4131 07Teksta redaktora OPERATORS
4131 08Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS
4131 09Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS
4132Datu ievadīšanas operatori
4132 01Informācijas ievadīšanas OPERATORS
4132 02Elektroniskā pasta OPERATORS
4132 03Pārkodēšanas OPERATORS
4132 07Uzskaites OPERATORS
4132 09Summatoru OPERATORS
4132 10Dokumentu personalizācijas OPERATORS
4132 11Teksta IEVADĪTĀJS
4132 12Datu ievades OPERATORS
42Klientu apkalpotāji
421Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
4211Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
4211 01Bankas KASIERIS
4211 02Naudas MAINĪTĀJS
4211 03Pastmarku PĀRDEVĒJS
4211 04Valūtas KASIERIS
4211 05KontrolKASIERIS
4211 06Naudas SADALĪTĀJS
4211 07Naudas APSTRĀDĀTĀJS
4211 08Kases kontu OPERATORS
4211 09Galvenais KASIERIS
4211 10Kases VADĪTĀJS
4211 11Pasta OPERATORS
4211 12Bankas INKASENTS
4211 13Naudas izmaksas KASIERIS
4211 16Preču KASIERIS
4211 17Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS
4211 18KASIERIS OPERATORS
4211 19Pakalpojumu KASIERIS
4212Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki
4212 01BUKMEIKERS
4212 02KRUPJĒ
4212 03Totalizatora BUKMEIKERS
4212 04Spēļu iekārtu PĀRRAUGS
4212 05Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS
4213Lombardu darbinieki un naudas aizdevēji
4213 01Naudas AIZDEVĒJS
4213 02NOVĒRTĒTĀJS (lombardu pakalpojumu jomā)
4214Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
4214 01Parāda PIEDZINĒJS
4214 02Ziedojumu VĀCĒJS
422Klientu informētāji
4221Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki
4221 01Ceļojumu KONSULTANTS
4221 02Ceļojumu ORGANIZATORS
4221 03Tūrisma informācijas KONSULTANTS
4221 04Ceļojumu AĢENTS
4221 05Lauku tūrisma SPECIĀLISTS
4221 06Ekotūrisma SPECIĀLISTS
4222Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki
4222 01PASZINIS
4222 02Izziņu SNIEDZĒJS
4222 03INFORMĒTĀJS (transporta jomā)
4222 04Klientu apkalpošanas OPERATORS
4222 05Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS
4222 06Telefonbankas KONSULTANTS
4222 07Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS
4222 08Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS
4222 09Telefonbankas OPERATORS
4223Telefona komutatoru operatori
4223 01Telefona komutatora OPERATORS
4223 02TELEFONISTS
4223 03Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)
4224Viesnīcu administratori
4224 01Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS
4224 02Viesnīcas ADMINISTRATORS
4224 03Viesnīcas klientu REĢISTRATORS
4224 04Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS
4224 05Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS
4225Uzziņu operatori
4225 01Uzziņu OPERATORS
4226Reģistratori
4226 01Klientu un pacientu REĢISTRATORS
4226 02REĢISTRATORS
4226 03SPA ADMINISTRATORS
4227Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji
4227 01INTERVĒTĀJS
4229Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki
4229 01Ārstniecības pakalpojumu informēšanas OPERATORS
43Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki
431Uzskaites darbinieki
4311Uzskaites un grāmatvedības darbinieki
4311 01GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)
4311 02KASIERIS
4311 03Grāmatvedības UZSKAITVEDIS
4311 04Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS
4311 06Nodokļu/ nodevu ADMINISTRATORS
4311 07RĒĶINVEDIS
4311 08TĀMĒTĀJS
4311 09INVENTARIZATORS
4311 10Kontu OPERATORS
4312Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki
4312 01TAKSĒTĀJS
4312 02Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS
4312 03Apdrošināšanas DARBINIEKS
4313Algu aprēķināšanas darbinieki
4313 01Algu GRĀMATVEDIS
432Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki
4321Noliktavu darbinieki
4321 01Noliktavu EKSPEDITORS
4321 02MANTZINIS
4321 03Noliktavas PĀRZINIS
4321 04SVĒRĀJS
4321 05Kravas NOFORMĒTĀJS
4321 06PREČZINIS
4321 07Produkcijas/ preces PIEŅĒMĒJS
4321 08Noliktavas DARBINIEKS
4321 09Komplektēšanas KONTROLIERIS
4321 10Maiņas VECĀKAIS
4321 11Taras PĀRZINIS
4321 12Atgrieztās produkcijas UZSKAITVEDIS
4322Ražošanas uzskaites darbinieki
4322 01Materiālu PLĀNOTĀJS
4322 02Ražošanas PLĀNOTĀJS
4322 03Ražošanas DISPEČERS
4322 04Darbu RĪKOTĀJS
4322 05Ražošanas KONTROLIERIS
4322 06Galvenais saimniecības PĀRZINIS
4322 07Vecākais saimniecības PĀRZINIS
4322 08Degvielas UZSKAITVEDIS
4322 10Remontdarbu DISPEČERS
4323Transporta uzskaites darbinieki
4323 01Transporta DISPEČERS
4323 02Galvenais transporta INSPEKTORS
4323 03Transporta INSPEKTORS
4323 04Transporta KONTROLIERIS
4323 05Transporta biroja PĀRVALDNIEKS
4323 06Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS
4323 07Maršruta PĀRRAUGS
4323 08Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS
4323 09Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS
4323 10Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS
4323 11Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS
4323 12Stacijas DEŽURANTS
4323 14Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS
4323 15Dzelzceļa DISPEČERS
4323 16Dzelzceļa depo DEŽURANTS
4323 17Transporta grafika ANALĪTIĶIS
4323 21Dzelzceļa OPERATORS
4323 23Dzelzceļa DEŽURANTS
4323 24Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS
4323 25Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)
4323 26Transporta PĀRRAUGS
4323 27Videonovērošanas OPERATORS
4323 28Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā
4323 29TĀLMANIS
4323 30Kuģu AĢENTS
4323 31BRIGADIERIS (ostas pakalpojumu jomā)
4323 32Ostas UZRAUGS
4323 33Trases DISPEČERS
4323 34Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS
4323 35Lidmašīnu svara un balansa kontroles SPECIĀLISTS
4323 36Lidlauka DISPEČERS
44Citi kalpotāji
441Citi kalpotāji
4411Bibliotēku darbinieki
4411 01REĢISTRĒTĀJS
4411 02Bibliotēku LIETVEDIS
4412Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki
4412 01Pasta NOSŪTĪTĀJS
4412 02Pasta KURJERS
4412 03PASTNIEKS
4412 04Tiesas ZIŅNESIS
4412 05Pasta ŠĶIROTĀJS
4412 06Pasta DARBINIEKS
4413Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
4413 01Informācijas KODĒTĀJS
4413 02Informācijas KOREKTORS
4413 03Dokumentu ZĪMOGOTĀJS
4413 04Dokumentu ŠĶIROTĀJS
4414Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
4414 01RAKSTVEDIS
4415Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki
4415 01ARHIVĀRS
4415 02KOPĒTĀJS
4415 03Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvu jomā)
4415 04Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS
4415 05Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS
4415 06Dokumentu pavairošanas tehnikas OPERATORS
4415 07Kopēšanas mašīnu OPERATORS
4416Personāla uzskaites darbinieki
4416 01Personāla uzskaites DARBINIEKS
4419Citur neklasificēti kalpotāji
4419 01TABEĻVEDIS
4419 02UZSKAITVEDIS
5Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
51Individuālo pakalpojumu jomas darbinieki
511Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi
5111Ceļojumu pavadoņi un stjuarti
5111 01Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS
5111 02Ielidošanas servisa AĢENTS
5111 03Vilciena PAVADONIS
5111 04Kuģa vecākais STJUARTS
5111 05Kuģa STJUARTS
5111 06Gaisa kuģa STJUARTS
5111 07Vagonu PAVADONIS
5111 08Dienesta vagona PAVADONIS
5112Transporta konduktori
5112 01Autobusa KONDUKTORS
5112 03Tramvaja KONDUKTORS
5112 04Trošu vagona KONDUKTORS
5112 05Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)
5112 06Trolejbusa KONDUKTORS
5113Ceļojumu gidi
5113 01Tūristu grupas VADĪTĀJS
5113 02Ekskursiju GIDS
5113 03Tūrisma GIDS
5113 04Kultūras tūrisma GIDS
5113 05Tūristu GIDS
512Pavāri
5120Pavāri
5120 01Vecākais PAVĀRS
5120 02PAVĀRS
5120 03Kuģa PAVĀRS
5120 04Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS
5120 05Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS
5120 06Zāles ADMINISTRATORS
513Viesmīļi un bārmeņi
5131Viesmīļi
5131 01VIESMĪLIS
5131 02Bistro pakalpojumu DARBINIEKS
5131 03Bufetes KALPOTĀJS
5131 04VĪNZINIS
5131 05Klientu APKALPOTĀJS (ēdināšanas jomā)
5131 06Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS
5132Bārmeņi
5132 01Vecākais BĀRMENIS
5132 02BĀRMENIS
5132 03Minibāru PĀRZINIS
5132 04Kafijas dzērienu BĀRMENIS
514Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
5141Frizieri
5141 01FRIZIERIS
5141 02Parūku MEISTARS
5141 03Frizūru MODELĒTĀJS
5141 04Dāmu FRIZIERIS
5141 05Kungu FRIZIERIS
5141 07FRIZIERIS STILISTS
5142Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki
5142 01STILISTS
5142 02Vizuālā tēla STILISTS
5142 03ĢĒRBĒJS
5142 04GRIMĒTĀJS
5142 05VIZĀŽISTS
5142 06ESTĒTISTS
5142 07Manikīra un pedikīra SPECIĀLISTS
5142 08MANIKĪRS
5142 09PEDIKĪRS
5142 10Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS
5142 11TETOVĒTĀJS
5142 12Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS
5142 13PIRTNIEKS
5142 14Pirts MEISTARS
5142 15Pirts MEISTARA PALĪGS
5142 16Solārija DARBINIEKS
5142 17SPA SPECIĀLISTS
5142 18AromTERAPEITS
5142 19KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona)
515Namu pārziņi un saimniecības vadītāji
5151Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs
5151 01ADMINISTRATORS
5151 03Saimniecības VADĪTĀJS
5151 05Virtuves VADĪTĀJS
5151 06Sporta zāles PĀRZINIS
5151 07Atpūtas bāzes PĀRZINIS
5151 08Tiesas ADMINISTRATORS
5151 09Veļas mazgātavas VADĪTĀJS
5151 10Mājas PĀRVALDNIEKS
5151 11Saimniecības PĀRZINIS
5151 19Uzkopšanas darba VADĪTĀJS
5151 20Kapsētas PĀRZINIS
5151 21Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS
5151 23Viesnīcas stāva PĀRZINIS
5152Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās
5152 01EKONOMS
5152 02MĀJSAIMNIEKS
5153Namu apsaimniekotāji
5153 01Namu PĀRZINIS
5153 02Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS
5153 03Namu APSAIMNIEKOTĀJS
5153 04Uzkopšanas darbu MEISTARS
5153 05Ēkas inžniertehnisko sistēmu UZRAUGS
516Citi individuālo pakalpojumu jomas darbinieki
5161Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
5161 01ASTROLOGS
5161 02HIROMANTS
5161 03OKULTISTS
5161 04ZĪLNIEKS
5161 05EKSTRASENSS
5161 06BIOENERĢĒTIĶIS
5162Pavadoņi un sulaiņi
5162 01PAVADONIS
5162 02ASISTENTS personām ar invaliditāti
5162 03ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem
5162 04Sociālais MENTORS
5163Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki
5163 01BALZAMĒTĀJS
5163 02IEZĀRKOTĀJS
5163 03KAPRACIS
5163 04Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS
5163 05Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)
5164Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki
5164 01Zirgu TRENERIS
5164 02Suņu PAVADONIS
5164 03Zooloģiskā dārza UZRAUGS
5164 04Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS
5164 05Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS
5164 06Suņu audzētavas UZRAUGS
5164 07Vivārija dzīvnieku KOPĒJS
5164 08Suņu un kaķu KOPĒJS
5164 09KINOLOGS
5164 10Suņu FRIZIERIS
5165Braukšanas apmācības instruktori
5165 01Autovadīšanas INSTRUKTORS
5165 02Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS
5169Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki
5169 01Kluba SAIMNIEKS
5169 02PAVADONIS (izklaides pasākumu jomā)
5169 03Deju PARTNERIS
52Tirdzniecības darbinieki
521Ielu un tirgus pārdevēji
5211Tirgus pārdevēji
5211 01Kioska PĀRDEVĒJS
5211 02Tirgus PĀRDEVĒJS
5212Ielu tirgotāji
5212 01Preču/ ielas PĀRDEVĒJS
522Veikalu pārdevēji
5222Vecākie pārdevēji
5222 01Vecākais PĀRDEVĒJS
5222 02Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS
5222 03Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS
5223Veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi
5223 01Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5223 02Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5223 03PĀRDEVĒJS KONSULTANTS
5223 04Mazumtirdzniecības AĢENTS
5223 05PĀRDEVĒJA PALĪGS
523Kasieri un biļešu pārdevēji
5230Kasieri un biļešu pārdevēji
5230 01Biļešu kases KASIERIS
5230 02Biļešu PĀRDEVĒJS
5230 03Veikala KASIERIS
5230 04Bagāžas KASIERIS
524Citi tirdzniecības darbinieki
5241Tērpu demonstrētāji un citi modeļi
5241 01Mākslas MODELIS
5241 02Reklāmas MODELIS
5241 03Tērpu DEMONSTRĒTĀJS
5242Preču demonstrētāji
5242 01Preču DEMONSTRĒTĀJS
5243Komivojažieri
5243 01KOMIVOJAŽIERIS
5244Pārdevēji pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem
5244 01Pasūtījumu pieņemšanas OPERATORS
5244 02Zvanu centru OPERATORS
5244 03PĀRDEVĒJS pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem
5245Pārdevēji degvielas uzpildes stacijā
5245 01Degvielas uzpildes stacijas PĀRDEVĒJS
5245 02Degvielas uzpildes stacijas OPERATORS
5246Ēdināšanas uzņēmuma kasieri-pārdevēji
5246 01Ēdināšanas uzņēmuma KASIERIS-PĀRDEVĒJS
5246 02Bufetes PĀRDEVĒJS
5249Citur neklasificēti tirdzniecības darbinieki
5249 01Nomas punkta DARBINIEKS
5249 02Tirdzniecības VEICINĀTĀJS
53Individuālās aprūpes darbinieki
531Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi
5311Bērnu aprūpes darbinieki
5311 01AUKLIS
5311 02GUVERNANTS
5311 03Skolēnu PAVADONIS
5311 04Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS
5311 05Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)
5311 06Sociālais AUDZINĀTĀJS
5312Skolotāju palīgi
5312 01SKOLOTĀJA PALĪGS
532Individuālās aprūpes darbinieki
5321Sanitāri
5321 01SANITĀRS
5321 02Neatliekamās palīdzības SANITĀRS
5321 03MĀSAS PALĪGS
5321 05Medicīnas ASISTENTS
5322Individuālās mājaprūpes darbinieki
5322 01Slimu bērnu AUKLIS
5322 02APRŪPĒTĀJS
5329Citur neklasificēti individuālās aprūpes darbinieki
5329 01FARMACEITA PALĪGS
5329 02Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS
54Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki
541Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki
5411Ugunsdzēsēji un glābēji
5411 01UGUNSDZĒSĒJS
5411 02Meža UGUNSDZĒSĒJS
5411 03GLĀBĒJS
5411 04UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS
5411 05Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS
5411 06Operatīvais DEŽURANTS
5411 08Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS/ UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs)
5411 09GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS
5411 11GLĀBĒJS MOTORISTS
5411 13Ugunsdzēsības un aviācijas glābšanas SPECIĀLISTS
5412Policisti
5412 01Sabiedriskās kārtības SARGS
5413Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības darbinieki
5413 01Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
5413 02Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS
5413 03INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
5413 04Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS
5413 07Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS
5413 08Ieslodzījuma vietas UZRAUGS
5413 09Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS
5413 10Ieslodzījuma vietas APSARGS
5413 11Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS
5414Apsardzes darbinieki
5414 01Apsardzes dienesta VADĪTĀJS
5414 02Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
5414 03Apsardzes ORGANIZATORS
5414 04APSARGS
5414 05Apsardzes DARBINIEKS
5414 06Centrālās apsardzes pults DEŽURANTS
5414 07Apsardzes galvenais INSPEKTORS
5414 08Apsardzes INSPEKTORS
5414 10Apsardzes DEŽURANTS
5414 11Apsardzes dienesta KONTROLIERIS
5414 12Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS
5414 13Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS
5414 18MIESASSARGS
5414 19Mobilās grupas APSARGS
5414 20Videonovērošanas iekārtu OPERATORS
5414 23INKASENTS
5414 24Inkasācijas APSARGS
5414 25Inkasācijas apsardzes dienesta VADĪTĀJS
5414 26Inkasācijas apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
5414 27Signalizācijas pults OPERATORS
5419Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki
5419 01Drošības SPECIĀLISTS
5419 02Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS
5419 03Drošības dienesta VADĪTĀJS
5419 04Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
5419 05Drošības dienesta SPECIĀLISTS
5419 06Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS
5419 07Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS
5419 08Galvenais dežūrINSPEKTORS
5419 09MEŽSARGS
5419 10Rezervāta UZRAUGS
5419 11DEŽURANTS
5419 12Eksponātu UZRAUGS
5419 13Caurlaižu INSPEKTORS
5419 14Režīma UZRAUGS
5419 15Drošības galvenais INSPEKTORS
5419 16Drošības INSPEKTORS
5419 17Bruņojuma INSPEKTORS
5419 18Bākas UZRAUGS
5419 19DETEKTĪVS
5419 20Kuģošanas kompānijas aizsardzības VIRSNIEKS
5419 21Kuģa aizsardzības VIRSNIEKS
5419 22Ostas aizsardzības VIRSNIEKS
5419 23Ostas aizsardzības VIRSNIEKA VIETNIEKS
5419 24Ostas iekārtas aizsardzības VIRSNIEKS
5419 25DISPEČERS (iekšlietu jomā)
5419 26Centralizētā apsardzes punkta DEŽURANTS (iekšlietu jomā)
5419 27Ostas policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS
5419 28Ostas policijas KĀRTĪBNIEKS
6Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki
61Kvalificēti tirgus lauksaimniecības darbinieki
611Kultūraugu audzētāji
6111Labības un sakņaugu audzētāji
6111 01Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 02Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 03Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 04Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 05Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 06Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 07Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 08Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 09Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 10Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112Koku un krūmu audzētāji
6112 01Augļu koku APGRIEZĒJS
6112 02Kokaudzētavas SAIMNIEKS
6112 03Augļu koku POTĒTĀJS
6112 04Augļu koku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 05Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 06Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 07Augļu koku audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 08Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 09Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6113Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji
6113 01DĀRZNIEKS
6113 02Dārzniecības LAUKKOPIS
6113 03Parka DĀRZNIEKS
6113 04Siltumnīcas DĀRZNIEKS
6113 05Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS
6113 06Puķu AUDZĒTĀJS
6113 07Sēņu AUDZĒTĀJS
6113 08DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)
6113 09Apstādījumu KOPĒJS
6113 10DaiļDĀRZNIEKS
6113 11KOKKOPIS (arborists)
6113 12DĀRZKOPIS
6113 13AUGKOPIS
6114Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji
6114 01LaukSAIMNIEKS
6114 02LaukSTRĀDNIEKS
612Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
6121Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji
6121 01LOPKOPIS
6121 02Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 03Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 04Aitu CIRPĒJS
6121 05GANS
6121 06Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS
6121 07Mehanizētās slaukšanas OPERATORS
6121 08Liellopu LOPKOPIS
6121 09CŪKKOPIS
6121 10AITKOPIS
6121 11Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS
6121 12Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 13Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 14Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 15Suņu AUDZĒTĀJS
6121 17Jaunlopu KOPĒJS
6121 18ZIRGKOPIS
6121 19Lauku STRĀDNIEKS (lopkopības jomā)
6122Mājputnu audzētāji
6122 01Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6122 02Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6122 03Inkubatora OPERATORS
6122 04PUTNKOPIS
6122 05Olu ražošanas laukSAIMNIEKS
6123Biškopji un zīdtārpiņu audzētāji
6123 01BIŠKOPIS
6123 02DRAVNIEKS
6129Citur neklasificēti lopkopji
6129 01Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS
6129 02Savvaļas/ putnu AUDZĒTĀJS
6129 03Savvaļas/ kažokādu dzīvnieku KOPĒJS
6129 04Savvaļas/ kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6129 05Dzīvnieku KĀVĒJS
6129 06Gliemežu AUDZĒTĀJS
6129 07Slieku AUDZĒTĀJS
6129 08Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS
613Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji
6130Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji
6130 02Jauktu lauksaimniecības kultūru, dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
62Kvalificēti tirgus mežsaimniecības, zivsaimniecības un medību saimniecības darbinieki
621Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
6210Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
6210 01Koku AIZZĪMĒTĀJS
6210 02Koku ATZAROTĀJS
6210 03Koku VEDĒJS
6210 04MEŽCIRTĒJS
6210 05MEŽSTRĀDNIEKS
6210 08Malkas SKALDĪTĀJS
6210 09ZĀĢĒTĀJS (meža jomā)
6210 11Meža STĀDĪTĀJS
6210 12Kokmateriālu MARĶĒTĀJS
6210 13Koku KRĀVĒJS
6210 14Koksnes ŠĶIROTĀJS
6210 15Zāģu SAGATAVOTĀJS
6210 16Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS
6210 18Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS
6210 19Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS
6210 20Motorzāģa OPERATORS
6210 22OGĻDEĢIS
6210 23Kokmateriālu UZMĒRĪTĀJS
622Zivsaimniecības darbinieki un mednieki
6221Akvakultūras darbinieki
6221 01Zivsaimniecības ZIVKOPIS
6221 02Akvakultūras ZIVKOPIS
6221 03Zivsaimniecības SAIMNIEKS
6221 04Zivju/ inkubatora STRĀDNIEKS
6222Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki
6222 02Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS
6222 03ŠĶIPERIS
6222 05Zvejas rīku IZGATAVOTĀJS
6223Jūras, tāljūras zvejnieki
6223 02Jūras, tāljūras ZVEJNIEKS
6223 03Vecākais TRAĻMEISTARS
6223 04TRAĻMEISTARS
6224Mednieki
6224 02MEDNIEKS
63Personiskā patēriņa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji
633Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji
6330Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji
6330 01ZEMNIEKS
6340Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji
6340 01Meža un pļavas velšu VĀCĒJS
7Kvalificēti strādnieki un amatnieki
71Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki (izņemot elektriķus)
711Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7111Ēku būvnieki
7111 01Ēku CELTNIEKS
7111 02BŪVNIEKS
7111 03Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7111 04Sausās būves MONTĒTĀJS
7111 05Metāla būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7111 06Dzelzsbetona būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7111 07Stikloto būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7111 08Koka būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7112Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7112 01BRUĢĒTĀJS
7112 02Krāšņu PODNIEKS
7112 03MŪRNIEKS
7112 05Kausu ODERĒTĀJS
7112 06Kamīnu LICĒJS
7112 07Kuģu katlu un krāšņu MŪRNIEKS
7113Akmeņu mūrnieki un akmeņkaļi
7113 01AKMEŅKALIS
7113 02Akmeņu MŪRNIEKS
7114Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7114 01BETONĒTĀJS
7114 02STIEGROTĀJS
7115Namdari un būvgaldnieki
7115 01NAMDARIS
7115 02Guļbūves ēku CELTNIEKS
7115 03Koka ēku CELTNIEKS
7115 04BūvGALDNIEKS
7115 05Skatuves MONTĒTĀJS
7115 06Skatuves MEISTARS
7115 08Koka kuģu BŪVĒTĀJS
7115 09Būvizstrādājumu GALDNIEKS
7119Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7119 01Drenu LICĒJS
7119 02Sastatņu MONTĒTĀJS
7119 03BRIGADIERIS (būvniecības jomā)
7119 04Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS
7119 05Industriālais ALPĪNISTS
7119 07Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS
7119 08Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS
7119 13Ugunsdzēsības sistēmu MONTĒTĀJS
7119 15Ledus MEISTARS
712Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7121Jumiķi
7121 01JUMIĶIS
7122Grīdu seguma klājēji un flīzētāji
7122 01Grīdas KLĀJĒJS
7122 02FLĪZĒTĀJS
7122 03Mozaīkas KLĀJĒJS
7122 04Parketa KLĀJĒJS
7123Apmetēji
7123 01APMETĒJS
7123 02Apdares darbu STRĀDNIEKS
7123 03Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS
7124Izolācijas darbu veicēji
7124 01Hidro- un siltumIZOLĒTĀJS
7124 02Akustikas IZOLĒTĀJS
7124 03Ēku SILTINĀTĀJS
7124 04IZOLĒTĀJS
7125Stiklinieki
7125 01STIKLINIEKS
7126Sanitārtehniķi
7126 01SANTEHNIĶIS
7126 02Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS
7126 04Apkures sistēmu MONTĒTĀJS
7126 05Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS
7126 06Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS
7126 07Cauruļvadu MONTĒTĀJS
7126 08Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS
7126 09Ārējo gāzes tīklu MONTĒTĀJS
7126 10Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS
7126 11Gāzes sistēmu MONTĒTĀJS
7127Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi
7127 01Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS
7127 03Aukstumiekārtu MEHĀNIĶIS
7127 04Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS
7127 05Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7127 06Gaisa kondicionēšanas mehānismu MEHĀNIĶIS
7127 07Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
713Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7131Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7131 01KRĀSOTĀJS
7131 02BALSINĀTĀJS
7131 03Tapešu LĪMĒTĀJS
7132Apsmidzinātāji un lakotāji
7132 01Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS
7132 02LAKOTĀJS
7132 03TONĒTĀJS
7133Būvju konstrukciju tīrītāji
7133 01Būvju TĪRĪTĀJS
7133 02Konstrukciju TĪRĪTĀJS
7133 03SKURSTEŅSLAUĶIS
72Metālapstrādes, mašīnbūves un tām radniecīgu jomu strādnieki
721Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7211Metālliešanas veidņu izgatavotāji
7211 01Veidņu IZGATAVOTĀJS
7211 02Serdeņu IZGATAVOTĀJS
7211 03Metāllējumu VEIDOTĀJS
7211 04Metāllējumu APCIRTĒJS
7211 05Metāllējumu IZSITĒJS
7211 06METĀLLĒJĒJS
7211 07Alumīnija logu izgatavošanas OPERATORS
7211 08Alumīnija logu un metāla durvju izgatavošanas OPERATORS
7212Metinātāji un griezēji
7212 01GāzMETINĀTĀJS (OAW)
7212 02LODĒTĀJS
7212 03KontaktMETINĀTĀJS
7212 04Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)
7212 05LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
7212 06LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
7212 07LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
7212 08LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām
7212 09LāzerMETINĀTĀJS
7212 10TermoGRIEZĒJS
7212 11Plastmasas METINĀTĀJS
7212 12Metālmateriālu METINĀTĀJS
7212 13Dzelzceļa METINĀTĀJS
7212 14Gāzes plazmas GRIEZĒJS
7212 15Metāla GRIEZĒJS
7212 16Lodēšanas iekārtu OPERATORS
7213Valcētāji un skārdnieki
7213 01Skārda VALCĒTĀJS
7213 02SKĀRDNIEKS
7213 03Jumtu SKĀRDNIEKS
7213 04Skārda LIECĒJS
7213 05Transportlīdzekļu SKĀRDNIEKS
7213 06Automobiļu SKĀRDNIEKS
7214Metāla konstrukciju sagatavotāji un montētāji
7214 01Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS
7214 02Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS
7214 03Kuģu REMONTATSLĒDZNIEKS
7214 04KNIEDĒTĀJS
7214 06AIZZĪMĒTĀJS
7214 07Kuģu cauruļu ATSLĒDZNIEKS
7215Takelētāji
7215 01TAKELĒTĀJS
7215 02Kuģu TAKELĒTĀJS
7215 03Trošu VIJĒJS
722Kalēji, instrumentu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7221Kalēji un presētāji
7221 01KALĒJS
7221 02Metāla ŠTANCĒTĀJS
7221 03Metāla PRESĒTĀJS
7221 04VELMĒTĀJS
7221 06TERMISTS
7221 08VARKALIS
7222Instrumentatslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7222 01ATSLĒDZNIEKS
7222 02Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS
7222 03Instrumentu ATSLĒDZNIEKS
7222 04Ieroču ATSLĒDZNIEKS
7223Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori
7223 01FRĒZĒTĀJS
7223 02URBĒJS
7223 03VIRPOTĀJS
7223 04ĒVELĒTĀJS
7223 05TĒSĒJS
7223 06Darbgaldu IESTATĪTĀJS
7223 07MetālAPSTRĀDĀTĀJS
7223 08Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS
7223 12Zāģripu LABOTĀJS
7223 13Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS
7223 15Ciparu vadības frēzēšanas OPERATORS
7223 16Metāla gravēšanas OPERATORS
7223 17Metāla griešanas OPERATORS
7223 18Kabeļu ražošanas OPERATORS
7223 19Kniedēšanas OPERATORS
7223 20Metāla liekšanas iekārtas OPERATORS
7223 21Štancēšanas OPERATORS
7223 22Ciparu vadības virpošanas OPERATORS
7223 23Metāla zāģēšanas OPERATORS
7223 24Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS
7223 25Vītņu griešanas OPERATORS
7223 28ELEKTROEROZISTS
7223 29Atsperu tīšanas OPERATORS
7223 30Erozijas mašīnas iekārtu OPERATORS
7223 32IZVIRPOTĀJS
7223 33Ražošanas BRIGADIERIS
7223 34Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu OPERATORS
7224Metāla pulētāji, slīpētāji un instrumentu asinātāji
7224 01PULĒTĀJS
7224 02Instrumentu ASINĀTĀJS
7224 03SLĪPĒTĀJS
7224 04SMIRĢELĒTĀJS
7224 05Metāla RŪDĪTĀJS
723Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki
7231Mehānisko transportlīdzekļu mehāniķi un remontatslēdznieki
7231 01Transporta MEHĀNIĶIS
7231 02AutoMEHĀNIĶIS
7231 03Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS
7231 04AutoATSLĒDZNIEKS
7231 08AutoMEHĀNIĶA PALĪGS
7231 10Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS
7231 12Motociklu MEHĀNIĶIS
7231 15Autovirsbūvju REMONTATSLĒDZNIEKS
7231 17Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS
7231 18Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS
7232Gaisa kuģu mehāniķi un remontatslēdznieki
7232 01Gaisa kuģa MEHĀNIĶIS
7232 02Gaisa kugu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS
7232 03Aeronautikas MEHĀNIĶIS
7232 04Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS
7232 05Gāzes turbīnu dzinēju MEHĀNIĶIS
7233Lauksaimniecības un rūpniecības mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki
7233 01MEHĀNIĶIS
7233 02REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 03Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 04Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 05MONTĒTĀJS
7233 06EĻĻOTĀJS
7233 07Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 08Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 09Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 10Tekstilražošanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 11Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 12Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS
7233 13Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 14MEISTARA PALĪGS
7233 15Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 16Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 17Metālapstrādes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 18Meža mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 20Mehānismu MEHĀNIĶIS
7233 21Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS
7233 22Rūpniecisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 23Instrumentu MEHĀNIĶIS
7233 24Eļļošanas mehānismu MEHĀNIĶIS
7233 25Dzinēju mehānismu MEHĀNIĶIS (lauksaimniecības un rūpniecības jomā)
7233 26Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 27Farmācijas iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 28Atomenerģijas ražošanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 29Ostas tehnikas mehānismu MEHĀNIĶIS
7233 30Ceha iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 31Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 32Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS
7233 33Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS
7233 34Sliežu ceļu mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS
7233 35Refrižeratorsekciju MEHĀNIĶIS
7233 36Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 37Jūras mehānismu MEHĀNIĶIS
7233 38Kuģu būves MEHĀNIĶIS
7233 39Kuģu dzinēju MEHĀNIĶIS
7233 40Kuģa ATSLĒDZNIEKS
7233 41Kuģa armatūras REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 42Ritošā sastāva REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 43BRIGADIERIS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)
7233 44Sliežu ceļu BRIGADIERIS
7234Velosipēdu atslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7234 02Velosipēdu MEHĀNIĶIS
73Amatnieki un iespieddarbu strādnieki
731Amatnieki
7311Precīzijas izstrādājumu izgatavotāji un labotāji
7311 01PulksteņMEISTARS
7311 02Optikas ierīču MEISTARS
7311 03Instrumentu MEISTARS
7312Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji
7312 01Stīgu instrumentu BŪVĒTĀJS
7312 02Akordeonu TEHNIĶIS
7312 03Koka pūšamo instrumentu TEHNIĶIS
7312 04Metāla pūšamo instrumentu TEHNIĶIS
7312 05Klavieru BŪVĒTĀJS
7312 06Ērģeļu BŪVĒTĀJS
7312 07Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS
7312 08Stīgu IZGATAVOTĀJS
7312 09Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS
7312 10Mūzikas instrumentu LABOTĀJS
7312 11Klavieru RESTAURATORS
7312 12Vijoļu BŪVĒTĀJS
7312 13Ērģeļu un mūzikas instrumentu RESTAURATORS
7313Juvelieri
7313 01JUVELIERIS
7313 02Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS
7313 03SUDRABKALIS
7313 04ROTKALIS
7313 06ZELTKALIS
7314Podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7314 01PODNIEKS
7314 02Māla PRESĒTĀJS
7314 03KERAMIĶIS
7315Stikla izstrādājumu izgatavotāji un apdarinātāji
7315 01Stikla PŪTĒJS
7315 02Stikla SLĪPĒTĀJS
7316Apgleznotāji, gravētāji un kodinātāji
7316 01Stikla GRAVIERIS
7316 02Stikla MATĒTĀJS
7316 03APGLEZNOTĀJS
7316 04EMALJĒTĀJS
7316 05DaiļKRĀSOTĀJS
7317Koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji
7317 02KokGRIEZĒJS
7317 03Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7317 04PINĒJS
7317 05MUCINIEKS
7317 06RATNIEKS
7318Tekstila, ādas un tām radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji
7318 02Ādas AMATNIEKS
7318 03Apģērbu AMATNIEKS
7318 04Tautastērpu DARINĀTĀJS
7318 06Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS
7318 08Žalūziju IZGATAVOTĀJS
7318 10Šķiedru KĀRSĒJS
7318 11Dzijas VĒRPĒJS
7318 12Šķiedru GRIEZĒJS
7318 13Šķiedru CIRTĒJS
7318 15ADĪTĀJS
7318 16AUDĒJS
7318 17IESTATĪTĀJS
7318 18TINĒJS
7318 21Mežģīņu DARINĀTĀJS
7318 22KNIPELĒTĀJS
7318 23TAMBORĒTĀJS
7318 25Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS
7319Citur neklasificēti amatnieki
7319 03Metāla AMATNIEKS
7319 04Akmens GRIEZĒJS
7319 05AKMEŅKALIS AMATNIEKS
7319 06Kapu/ akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS
732Iespieddarbu strādnieki
7321Burtliči, iespiedgravētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7321 01Iespieddarbu SALICĒJS
7321 02Iespieddarbu MAKETĒTĀJS
7321 04Iespiedformu IZGATAVOTĀJS
7321 05Reproiekārtas OPERATORS
7321 06Lāzergravēšanas OPERATORS
7321 09GRAVIERIS
7321 10Teksta MAKETĒTĀJS
7322Iespiedēji
7322 01AUGSTSPIEDĒJS
7322 02Ofseta IESPIEDĒJS
7322 03Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS
7322 04FleksoIESPIEDĒJS
7322 05SietSPIEDĒJS
7322 06IESPIEDĒJS
7322 07Iespiedmašīnas OPERATORS
7322 08Audumu/ apdrukāšanas iekārtas OPERATORS
7322 09Digitālās iespiešanas OPERATORS
7322 10Plēvju līmējamās iekārtas/ iespiedmašīnas OPERATORS
7322 11Auduma IESPIEDĒJS
7323Grāmatu iesējēji un apdarinātāji
7323 01Iespieddarbu apstrādes SPECIĀLISTS
7323 02Gatavās produkcijas piegriešanas OPERATORS
7323 03BROŠĒTĀJS
7323 04Iesiešanas iekārtas OPERATORS
7323 05Locīšanas iekārtas OPERATORS
7323 06GRĀMATSĒJĒJS
7323 07Grāmatu LABOTĀJS
74Elektrisko un elektronisko iekārtu strādnieki
741Elektroiekārtu uzstādītāji un labotāji
7411Būvelektriķi un tiem radniecīgu jomu elektriķi
7411 01ELEKTRIĶIS
7411 02ElektroMONTIERIS
7411 03Elektrotīklu ELEKTRIĶIS
7411 04Apgaismes ELEKTRIĶIS
7411 05BūvELEKTRIĶIS
7412Elektroiekārtu mehāniķi un atslēdznieki
7412 01ElektroATSLĒDZNIEKS
7412 02Liftu elektroMEHĀNIĶIS
7412 03Dzelzceļa elektroMONTIERIS
7412 04Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7412 05Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS
7412 06Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS
7412 07Sakaru elektroMEHĀNIĶIS
7412 08Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS
7412 13Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS
7412 14AutoDIAGNOSTIĶIS
7412 15AutoELEKTRIĶIS
7412 16Kuģa ELEKTRIĶIS
7413Elektrolīniju uzstādītāji un labotāji
7413 01Gaisa kabeļu LICĒJS
7413 02Vadu VILCĒJS
7413 03Elektrolīniju MEHĀNIĶIS
7413 06LīnijSTRĀDNIEKS
7413 07Pazemes kabeļu LICĒJS
7413 08Lauku elektroMONTIERIS
7413 09Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS
7413 10Kabeļu līniju elektroMONTIERIS
7413 11Kabeļu trašu UZRAUGS
7413 12Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS
7413 13Kontakttīklu elektroMONTIERIS
742Elektronisko un telekomunikāciju iekārtu mehāniķi un labotāji
7421Elektronikas mehāniķi un apkalpotāji
7421 01Elektronikas MEHĀNIĶIS
7421 02Elektronikas MONTĒTĀJS
7421 03Signāliekārtu MONTĒTĀJS
7421 04Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS
7421 05Radio MEHĀNIĶIS
7421 06Televizoru MEHĀNIĶIS
7421 07RadioELEKTRONIĶIS
7421 08KinoMEHĀNIĶIS
7421 09Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS
7421 10Elektronikas REGULĒTĀJS
7421 11Pusvadītāju aparātu būves IESTATĪTĀJS
7421 12Kontroles sistēmu MEHĀNIĶIS
7422Informācijas tehnoloģiju uzstādītāji un apkalpotāji
7422 01Datortehnikas MEHĀNIĶIS
7422 02Telefonu MEHĀNIĶIS
7422 03Telesakaru/ telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS
7422 04Telegrāfa MEHĀNIĶIS
7422 05Telefona sakaru MEHĀNIĶIS
75Pārtikas produktu pārstrādes un kokapstrādes strādnieki, apģērbu izgatavošanas un citi amatnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
751Pārtikas pārstrādes strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7511Miesnieki, zivju pārstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7511 01MIESNIEKS
7511 02Zivju APSTRĀDĀTĀJS
7511 03Gaļas KŪPINĀTĀJS
7511 04Gaļas IZCIRTĒJS
7511 05Gaļas KULINĀRS
7511 06Zivju KŪPINĀTĀJS
7511 07Zivju KULINĀRS
7511 08Gaļas produktu IZGATAVOTĀJS
7511 09Lopu KĀVĒJS
7512Maiznieki, konditori un konfekšu ražotāji
7512 01MAIZNIEKS
7512 02CEPĒJS
7512 03DOZĒTĀJS
7512 04FORMĒTĀJS
7512 05MĪCĪTĀJS
7512 06KONDITORS
7512 07Mīklas GATAVOTĀJS
7512 08Konfekšu RAŽOTĀJS
7512 10KONDITORA PALĪGS
7512 11Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu SPECIĀLISTS
7512 12CEPĒJA PALĪGS
7513Piena produktu ražotāji
7513 01Sviesta MEISTARS
7513 02Siera IZGATAVOTĀJS
7513 03Piena produktu ražošanas MEISTARS
7513 04Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS
7513 05Siera KŪPINĀTĀJS
7514Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu pārstrādātāji
7514 01Augļu KONSERVĒTĀJS
7514 02Sulas SPIEDĒJS
7514 03Eļļas SPIEDĒJS
7514 04VĀRĪTĀJS
7514 05Dārzeņu KONSERVĒTĀJS
7514 06ALDARIS
7514 07VĪNDARIS
7515Pārtikas produktu un dzērienu degustatori
7515 01ŠĶIROTĀJS
7515 02DEGUSTĒTĀJS
7516Tabakas apstrādātāji un tās izstrādājumu ražotāji
7516 01Tabakas STRĀDNIEKS
752Kokapstrādes strādnieki, mēbeļu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7521Koksnes pirmapstrādes strādnieki
7521 01Apaļkoku ŠĶIROTĀJS
7521 02Zāģmateriālu ŽĀVĒTĀJS
7521 03Koksnes IMPREGNĒTĀJS
7522Mēbeļu un citu koka izstrādājumu ražotāji
7522 01GALDNIEKS
7522 02Mēbeļu GALDNIEKS
7522 03Transporta GALDNIEKS
7522 05GALDNIEKA PALĪGS
7522 06Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS
7522 07Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS LAKOTĀJS
7522 08Koka modeļu IZGATAVOTĀJS
7522 09Koka laivu IZGATAVOTĀJS
7522 10Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7522 11Koka INKRUSTATORS
7522 12Parketa IZGATAVOTĀJS
7522 13Zārku IZGATAVOTĀJS
7522 14Koka izstrādājumu PULĒTĀJS
7522 15Koka dabisko formu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7523Kokapstrādes instrumentu un darbgaldu regulētāji un operatori
7523 01Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS
7523 02Koka SLĪPĒTĀJS
7523 03Koka ZĀĢĒTĀJS (kokapstrādes jomā)
7523 04Koka URBĒJS
7523 05Koka VIRPOTĀJS
7523 06Datorizētu kokapstrādes iekārtu OPERATORS
7523 07Koksnes apstrādes virpas OPERATORS
7523 08Koksnes liekšanas iekārtu OPERATORS
7523 09Koksnes zāģēšanas mašīnu OPERATORS
7523 10Koksnes kodināšanas iekārtu OPERATORS
7523 11Koksnes apdares iekārtu OPERATORS
7523 12Mēbeļu izgatavošanas iekārtu OPERATORS
7523 13Līmēšanas iekārtu OPERATORS
7523 14Kokapstrādes iekārtu OPERATORS
7523 15Kokapstrādes pusautomātisko iekārtu OPERATORS
7523 16Koka logu izgatavošanas OPERATORS
7523 17BRIGADIERIS (kokapstrādes jomā)
753Apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7531Šuvēji un cepuru izgatavotāji
7531 01ŠUVĒJS
7531 02CEPURNIEKS
7531 03DRĒBNIEKS
7531 04MODISTS
7531 05Kostīmu MEISTARS
7531 06Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS
7531 07Kungu apģērbu DRĒBNIEKS
7531 08Mīksto rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7531 09Kažokādu DRĒBNIEKS
7532Apģērbu un līdzīgu izstrādājumu modelētāji un piegriezēji
7532 01LEKĀLISTS
7532 02PIEGRIEZĒJS
7532 03Piegriešanas izklātņu VEIDOTĀJS
7532 04Modeļu IZGATAVOTĀJS
7532 05Audumu KOMPLEKTĒTĀJS
7532 06Audumu IZKLĀJĒJS
7532 07Lekālu IZKLĀJĒJS
7533Šuvēji, izšuvēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7533 01Apģērbu ŠUVĒJS
7533 02IZŠUVĒJS
7533 03Pārsegu/ telšu IZGATAVOTĀJS
7533 04MašīnIZŠUVĒJS
7533 05Ādas apģērbu ŠUVĒJS
7533 06Šūto izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7533 07PalīgŠUVĒJS
7533 08Pērlīšu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7534Mēbeļu apvilcēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7534 01TAPSĒTĀJS
7534 02Mēbeļu TAPSĒTĀJS
7534 03Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS
7534 04Matraču ŠUVĒJS
7534 05Segu ŠUVĒJS
7535Kažokādu apstrādātāji un ādmiņi
7535 01ĀDMINIS
7535 02Ādu ŠĶIROTĀJS
7535 03Ādu MIECĒTĀJS
7535 04Ādu ATGAĻOTĀJS
7535 05Ādu KRĀSOTĀJS
7535 06Kažokādu KRĀSOTĀJS
7535 07Kažokādu IZSTRĀDĀTĀJS
7536Kurpnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7536 01KURPNIEKS
7536 02Apavu PIEGRIEZĒJS
7536 03Apavu LĪMĒTĀJS
7536 04Apavu KRĀSOTĀJS
7536 05Modeļu apavu IZGATAVOTĀJS
7536 06KURPNIEKA PALĪGS
7536 07Apavu LABOTĀJS
7536 08Apavu LABOTĀJA PALĪGS
7536 09Koka apavu KURPNIEKS
7536 10SEGLINIEKS
7536 11Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS
754Citi amatnieki un strādnieki
7541Ūdenslīdēji
7541 01ŪDENSLĪDĒJS
7541 02Industriālais/ komerciālais ŪDENSLĪDĒJS
7541 03Glābšanas dienesta ŪDENSLĪDĒJS
7542Spridzinātāji
7542 01SPRIDZINĀTĀJS
7542 02Spridzināšanas darbu VADĪTĀJS
7543Produktu (izņemot pārtiku un dzērienus) vērtētāji un izmēģinātāji
7543 01KONTROLIERIS
7543 02DEFEKTOSKOPISTS
7543 03IZMĒĢINĀTĀJS
7543 04DOZIMETRISTS
7543 05RADIOMETRISTS
7543 06Sliežu DEFEKTOSKOPISTS
7543 07Sliežu defektoskopijas BRIGADIERIS
7543 08LABORANTS
7544Dezinfektori un citi kaitēkļu un nezāļu iznīcinātāji
7544 01DEZINFEKTORS
7549Citur neklasificēti amatnieki un strādnieki
7549 02FLORISTS
7549 03Floristikas SPECIĀLISTS
8Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
81Rūpniecisko iekārtu operatori
811Ieguves un minerālu apstrādes iekārtu operatori
8111Karjera strādnieki
8111 01Karjera STRĀDNIEKS
8111 02Paraugu ŅĒMĒJS (karjeru izstrādes jomā)
8111 03Nepārtrauktas darbības iekārtas OPERATORS
8111 04Karjera ražošanas līnijas OPERATORS
8112Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori
8112 01Akmens/ apstrādes iekārtas OPERATORS
8112 02Drupināšanas OPERATORS
8112 03Šķirošanas OPERATORS
8113Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
8113 01Aku/ urbšanas OPERATORS
8113 02Naftas un gāzes atradņu/ urbšanas OPERATORS
8114Cementa ražošanas, akmens un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori
8114 01Betona ražošanas OPERATORS
8114 02Cementa dzirnavu OPERATORS
8114 03Cementa dzirnavu OPERATORA PALĪGS
8114 04Asfaltbetona gatavošanas iekārtu OPERATORS
8114 05Bitumena gatavošanas iekārtu OPERATORS
812Metāla apstrādes un metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori
8121Metāla apstrādes iekārtu operatori
8121 01Rūdas un metāla kausēšanas krāsns OPERATORS
8121 02Karstās apstrādes krāsns OPERATORS
8121 03Termiskās apstrādes iekārtu OPERATORS
8121 04Metāla stiepšanas iekārtas OPERATORS
8121 05Liešanas iekārtas OPERATORS
8121 06Velmēšanas stāva OPERATORS
8121 07Metāla KAUSĒTĀJS
8122Metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori
8122 01ANODĒTĀJS
8122 02CINKOTĀJS
8122 03ALVOTĀJS
8122 04ElektroPĀRKLĀJĒJS/ GALVANIZĒTĀJS
8122 05Attaukošanas OPERATORS
8122 06Kodināšanas OPERATORS
8122 07Metāla krāsošanas OPERATORS
8122 09Metāla pulverizēšanas OPERATORS
8122 10Metāla/ smilšstrūklas iekārtas OPERATORS
813Ķīmisko un fotoizstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori
8131Ķīmisko izstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori
8131 01Ķīmisko vielu/ malšanas iekārtas OPERATORS
8131 02Ķīmisko vielu/ pulverizēšanas iekārtas OPERATORS
8131 03Apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8131 04Ķīmisko procesu/ autoklāva OPERATORS
8131 07Rotējošās krāsns OPERATORS
8131 09Termoķīmiskās apstrādes iekārtas OPERATORS
8131 10Ķīmisko vielu/ centrbēdzes separatora OPERATORS
8131 11Ķīmisko vielu/ ekstraktu pagatavošanas OPERATORS
8131 13Smaržu/ destilēšanas iekārtas OPERATORS
8131 14Farmaceitiskās produkcijas ražošanas OPERATORS
8131 15Mazgāšanas līdzekļu ražošanas OPERATORS
8131 16Tualetes piederumu ražošanas OPERATORS
8131 17Ķīmisko vielu/ šķīdumu sagatavošanas OPERATORS
8131 18Ķīmisko vielu/ kraušanas iekārtu OPERATORS
8131 19Biotehnoloģisko procesu OPERATORS
8131 20Ķīmiskās produkcijas ražošanas OPERATORS
8132Fotoizstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8132 01FOTOGRĀFS
8132 02Fotogrāfiju/ iespiedmašīnas OPERATORS
814Gumijas, plastmasas un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8141Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8141 01Gumijas/ veidošanas OPERATORS
8141 02Gumijas/ apstrādes OPERATORS
8141 03Gumijas/ ražošanas OPERATORS
8141 04Gumijas/ karstās presēšanas OPERATORS
8141 05Riepu/ restaurācijas/ apstrādes OPERATORS
8141 06Gumijas izstrādājumu/ vulkanizācijas OPERATORS
8141 07VULKANIZĒTĀJS
8142Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8142 01Veidošanas OPERATORS
8142 02Plastmasas karstās presēšanas OPERATORS
8142 03Spiedliešanas OPERATORS
8142 04Celofāna, polietilēna/ iesaiņojuma ražošanas OPERATORS
8142 05Plastikāta pudeļu izpūšanas OPERATORS
8142 06Plastikāta laivu IZGATAVOTĀJS
8142 07Plastikāta logu izgatavošanas OPERATORS
8142 08Plastikāta (PVC) logu un durvju izgatavošanas OPERATORS
8142 09Putuplasta ražošanas/ putuplasta izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8143Papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8143 01Papīra un kartona piegriešanas OPERATORS
8143 02Kartona/ izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8143 03Papīra/ izstrādājumu ražošanas OPERATORS
815Tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8151Dzijas sagatavošanas, vērpšanas un šķetināšanas mašīnu operatori
8151 01Tekstilšķiedru apstrādes OPERATORS
8151 02Šķiedru gatavošanas OPERATORS
8151 03Sintētisko šķiedru apstrādes OPERATORS
8151 04Diegu un dzijas/ vērpšanas iekārtas OPERATORS
8151 05Diegu VĒRĒJS (tekstiliekārtās)
8151 06Spoļu LICĒJS
8151 07Šķērēšanas iekārtas OPERATORS
8151 08Kāršanas iekārtas OPERATORS
8151 10Priekšvērpšanas iekārtas OPERATORS
8151 11Spolēšanas iekārtas OPERATORS
8151 12Dublēšanas iekārtas OPERATORS
8151 13Grodošanas iekārtas OPERATORS
8151 14ŠĶETERĒTĀJS
8151 15Teksturēšanas OPERATORS
8151 16Apvīšanas iekārtas OPERATORS
8152Aušanas un adīšanas mašīnu operatori
8152 01Aušanas OPERATORS
8152 03Adīšanas OPERATORS
8153Šujmašīnu operatori
8153 01Šūšanas iekārtu OPERATORS
8153 02Izšūšanas iekārtu OPERATORS
8153 03Veļas un korsešu šūšanas OPERATORS
8154Balināšanas, krāsošanas un audumu tīrīšanas mašīnu operatori
8154 01Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS
8154 02Ķīmiskās tīrīšanas OPERATORS
8154 04Krāsošanas OPERATORS
8154 07Tvaikošanas OPERATORS
8154 08Ķīmisko šķidrumu un krāsu SAGATAVOTĀJS
8154 09Ķīmiskās apstrādes OPERATORS
8154 10Tekstilprodukcijas apstrādes OPERATORS
8155Kažokādu un ādas apstrādes mašīnu operatori
8155 01Jēlādas apstrādes OPERATORS
8156Apavu un tiem radniecīgu izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8156 01Apavu ražošanas iekārtas OPERATORS
8156 02Ādas izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8157Veļas mazgājamo mašīnu operatori
8157 01Mazgāšanas OPERATORS
8157 02Veļas mazgājamās mašīnas OPERATORS
8157 03Žāvēšanas OPERATORS
8157 04Gludināšanas OPERATORS
8159Citur neklasificēti tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8159 01Dalīšanas mašīnas OPERATORS
8159 02Cirpšanas mašīnas OPERATORS
816Pārtikas un līdzīgu produktu ražošanas iekārtu operatori
8160Pārtikas un līdzīgu produktu ražošanas iekārtu operatori
8160 01Pārtikas produktu ražošanas OPERATORS
8160 03Piena produktu ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 04Zivju apstrādes iekārtu OPERATORS
8160 05Gaļas apstrādes iekārtu OPERATORS
8160 06Maiznīcas produkcijas ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 07Maizes cepšanas iekārtu OPERATORS
8160 08Šokolādes ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 09Graudu apstrādes OPERATORS
8160 10Alus, vīna un citu dzērienu ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 11Graudu kaltēšanas iekārtu OPERATORS
8160 12Suņu un kaķu barības ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 13MALĒJS
8160 14Alus misas VĀRĪTĀJS
8160 15Alus filtrēšanas OPERATORS
8160 16Dzērienu ražošanas BRIGADIERIS
8160 17Dzīvnieku barības ražošanas iekārtu OPERATORS
817Koksnes apstrādes un papīra ražošanas iekārtu operatori
8171Papīra masas sagatavošanas un papīra ražošanas iekārtu operatori
8171 01Papīra ražošanas iekārtu OPERATORS
8171 02Virsmas apdares iekārtas OPERATORS
8171 03Papīra žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8171 04Impregnēšanas iekārtas OPERATORS
8172Koksnes apstrādes iekārtu operatori
8172 01Mizošanas iekārtas OPERATORS
8172 02Koksnes drupināšanas iekārtas OPERATORS
8172 03Šķeldas smalcināšanas OPERATORS
8172 04Granulu ražošanas OPERATORS
8172 05Kokzāģētavas OPERATORS
8172 06Lentzāģa OPERATORS
8172 07Gatera MAŠĪNISTS
8172 08Finieru lobīšanas OPERATORS
8172 09Zāģēšanas OPERATORS
8172 10Koksnes žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8172 11Šķirošanas līnijas OPERATORS
8172 12Preses OPERATORS
8172 13Zāģmateriālu ražošanas OPERATORS
8172 14Finieru frēzēšanas OPERATORS
8172 15Finieru saaudzēšanas OPERATORS
8172 16Finieru piegriešanas OPERATORS
8172 17Finieru labošanas/ līnijas OPERATORS
8172 18Finieru paku savākšanas/ līnijas OPERATORS
8172 19Līmes sagatavošanas un formēšanas līnijas OPERATORS
8172 20Laminēšanas iekārtas OPERATORS
8172 21Koksnes slīpēšanas/ līnijas OPERATORS
818Citu rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori
8181Stikla un keramikas ražošanas iekārtu operatori
8181 01Ķieģeļu un dakstiņu/ apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8181 02Stikla un keramikas maisīšanas iekārtas/ ražošanas OPERATORS
8181 03Stikla un keramikas malšanas iekārtas/ ražošanas OPERATORS
8181 04Māla/ ražošanas OPERATORS
8181 05Stikla šķiedras/ ražošanas OPERATORS
8181 06Keramikas GLAZĒTĀJS
8181 07Stikla apstrādes līnijas OPERATORS
8182Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori
8182 01Rūpnīcas/ katlu KURINĀTĀJS
8182 02Tvaika mašīnas OPERATORS
8182 03Katlu MAŠĪNISTS
8182 04Apkures/ krāšņu KURINĀTĀJS
8182 05Siltumtīklu OPERATORS
8182 06Turbīnu iekārtu OPERATORS
8182 13Apkures iekārtas OPERATORS
8182 14Gazificēto krāšņu OPERATORS
8182 15Gāzes OPERATORS (krematorijā)
8182 16Kompresora OPERATORS
8182 17Ventilācijas iekārtas OPERATORS
8182 18Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS
8183Iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatori
8183 01Aizvākošanas iekārtas OPERATORS
8183 02Cauruļu izolēšanas iekārtas OPERATORS
8183 03Etiķešu līmēšanas OPERATORS
8183 04Saiņošanas OPERATORS
8183 05Marķēšanas iekārtas OPERATORS
8183 06Konteineru/ pildīšanas iekārtas OPERATORS
8183 07Pudeļu uzpildes OPERATORS
8183 08Robota OPERATORS
8183 09Iepildīšanas līnijas REGULĒTĀJS
8183 10Iepildīšanas līnijas OPERATORS
8183 11Skābekļa balonu PILDĪTĀJS
8183 12Olu šķirošanas, iesaiņošanas, marķēšanas un iepakošanas iekārtu OPERATORS
8189Citur neklasificēti rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori
8189 01Presēšanas iekārtas OPERATORS
8189 02Šķidrumu iekārtas OPERATORS
8189 03Sniega ģeneratoru OPERATORS
8189 04Vagonu mazgāšanas mašīnas OPERATORS
8189 05Griešanas OPERATORS
8189 06Sveču ražošanas iekārtas OPERATORS
8189 07Dzesēšanas iekārtas OPERATORS
8189 08Karsēšanas iekārtas OPERATORS
8189 09Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS
8189 10Saldēšanas iekārtas OPERATORS
82Montieri
821Montieri
8211Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montieri
8211 01Rūpniecisko iekārtu MONTIERIS
8211 02Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS
8211 03Sliežu ceļu MONTIERIS
8212Elektrisko un elektronisko iekārtu un izstrādājumu montieri
8212 01Elektroiekārtu MONTIERIS
8212 02Uztīšanas iekārtas MONTIERIS
8212 03AKUMULATORISTS
8212 04Audiovideoiekārtu MONTIERIS
8212 05Elektronisko iekārtu MONTIERIS
8212 06Pusvadītāju aparātu būves OPERATORS
8212 07Mikroelektronikas iekārtu MONTIERIS
8212 08Radioaparatūras MONTIERIS
8212 09Vājstrāvu sistēmu MONTIERIS
8219Citur neklasificēti montieri
8219 01Metāla/ mēbeļu MONTIERIS
8219 02Metāla izstrādājumu MONTĒTĀJS
8219 03Plastmasas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 04Gumijas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 05Koka izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 06Koka/ mēbeļu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 07Kartona izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 08Kompozīto ražojumu MONTIERIS
8219 09Pasākumu tehniskā nodrošinājum aprīkojuma MONTIERIS
83Pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītāji un celšanas iekārtu un mašīnu operatori
831Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti) un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
8311Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti)
8311 04Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS
8311 05Vilces līdzekļa VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS
8311 06Vilces līdzekļa VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS
8311 07Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS
8311 08Dīzeļvilciena VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS
8311 09Elektrovilciena VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS
8311 10Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS
8311 11Dīzeļvilciena VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS
8311 12Elektrovilciena VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS
8311 13Sliežu motortransporta VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS
8311 14Dīzeļvilciena VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS
8311 15Elektrovilciena VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS
8311 16Sliežu motortransporta VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS
8311 17Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORS/ MAŠĪNISTS
8311 18Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORA/ MAŠĪNISTA PALĪGS
8311 19Vilces līdzekļa VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS
8311 20Sliežu motortransporta VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS
8311 21Tvaika lokomotīves VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS
8311 22Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS
8311 23Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS
8312Dzelzceļa pārmijnieki, sakabinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
8312 01Dzelzceļa PĀRMIJNIEKS
8312 02Vilcienu SASTĀDĪTĀJS
8312 03Vilcienu SARGS
8312 04Dzelzceļa SIGNALIZĒTĀJS
8312 05Dzelzceļa šķirošanas DEŽURANTS
8312 06Dzelzceļa pārbrauktuves DEŽURANTS
8312 07Vagonu APSKATĪTĀJS (remontētājs)
8312 08Vagonu parka DEŽURANTS
8312 10Vilcienu PIEŅĒMĒJS
8312 11Kravas vilcienu KONDUKTORS
8312 12Vilcienu SASTĀDĪTĀJA PALĪGS
8312 13Vagonu kustības ātruma REGULĒTĀJS
8312 14Ritošā sastāva EKIPĒTĀJS
832Transportlīdzekļu vadītāji
8321Motociklu vadītāji
8321 01Sakaru MOTOCIKLISTS
8321 02Motocikla VADĪTĀJS
8322Vieglo automobiļu, taksometru un mazietilpīgo kravas automobiļu un mikroautobusu vadītāji
8322 01Automobiļa VADĪTĀJS
8322 02Furgona VADĪTĀJS
8322 03Sanitārautomobiļa VADĪTĀJS
8322 04Mazietilpīga kravas automobiļa VADĪTĀJS
8322 05Taksometra VADĪTĀJS
8322 06Mikroautobusa VADĪTĀJS
833Smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji
8331Autobusu, trolejbusu un tramvaju vadītāji
8331 01Autobusa VADĪTĀJS
8331 02Tramvaja VADĪTĀJS
8331 03Trolejbusa VADĪTĀJS
8331 04Autobusa, trolejbusa un tramvaja VADĪTĀJS MANEVRĒTĀJS
8332Smago kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji
8332 01Atkritumvedēja VADĪTĀJS
8332 02Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS
8332 03Kravas automobiļa VADĪTĀJS
8332 04Paškrāvēja/ automobiļa VADĪTĀJS
8332 05Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS
8332 06Ielu laistīšanas/ automobiļa VADĪTĀJS
8332 07Ielu kaisīšanas/ automobiļa VADĪTĀJS
8332 08Specializētā/ automobiļa VADĪTĀJS
8332 09Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS
8332 10Betona maisītāja/ sūkņa VADĪTĀJS
8332 11Ledus atjaunošanas mašīnas VADĪTĀJS
834Lauksaimniecības, zemes darbu, celšanas un citu kraušanas iekārtu operatori
8341Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori
8341 01Kombaina VADĪTĀJS
8341 02Lauksaimniecības mašīnu OPERATORS
8341 04Kokvedēja automobiļa VADĪTĀJS
8341 05Traktora VADĪTĀJS
8341 06Traktortehnikas VADĪTĀJS
8341 07Meža mašīnu OPERATORS
8342Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori
8342 01Bagarēšanas mašīnu OPERATORS
8342 03Betona ieklājēja OPERATORS
8342 04Asfaltēšanas ieklājēja VADĪTĀJS
8342 05Asfalta ieklājēja OPERATORS
8342 06Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (būvniecības jomā)
8342 07Buldozera VADĪTĀJS
8342 08Pamatu veltņa VADĪTĀJS
8342 09Asfalta veltņa VADĪTĀJS
8342 10Ekskavatora VADĪTĀJS
8342 11Kūdras ieguves mašīnas MAŠĪNISTS
8342 12Pāļdziņa VADĪTĀJS
8342 13Gudronatora VADĪTĀJS
8342 14Autogreidera VADĪTĀJS
8342 15Sliežu ceļa mašīnu IESTATĪTĀJS
8342 16Ceļa frēzes VADĪTĀJS
8342 17Ceļa frēzes OPERATORS
8342 18Pašgājēja iekrāvēja VADĪTĀJS
8342 20Ceļu marķēšanas mašīnas VADĪTĀJS
8342 21Citas speciālās pašgājējtehnikas VADĪTĀJS
8342 22Zemessmēlēja VADĪTĀJS
8342 23Ceļa veltņa OPERATORS
8342 24Greideru un skrēperu VADĪTĀJS
8342 25Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS
8342 26Cauruļlicēja VADĪTĀJS
8342 27Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS
8343Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori
8343 01Celtņa OPERATORS
8343 02Elevatora OPERATORS
8343 03Eskalatora OPERATORS
8343 04Kuģa/ celtņa OPERATORS
8343 05Vinčas OPERATORS
8343 06Autoceltņa/ automobiļa VADĪTĀJS
8343 07Transportiera APKALPOTĀJS
8343 08Pacēlāja MAŠĪNISTS
8343 09Iekraušanas iekārtas APKALPOTĀJS
8343 10Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS
8343 11Metalurģiskās iekārtas/ celtņa OPERATORS
8343 12Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJS
8343 13Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJA PALĪGS
8343 14DOKERS
8343 15DOKERU BRIGADIERIS
8343 16Autotorņa VADĪTĀJS
8344Autoiekrāvēju operatori
8344 01Lifta/ platformas OPERATORS
8344 02Autokrāvēja VADĪTĀJS
8344 03Elektrokrāvēja OPERATORS
8344 04Elektrokāra VADĪTĀJS
8344 05Lidostas KRĀVĒJS
835Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki
8350Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki
8350 01BOCMANIS
8350 02Kuģa BOCMANIS (iekšlietu jomā)
8350 03Kuģa MATROZIS
8350 04Iekšējo ūdeņu kuģa MATROZIS
8350 05MATROZIS MOTORISTS
8350 06Kuģa MOTORISTS
8350 07Kuģa sūkņu MAŠĪNISTS
8350 09Kuģu TAUVOTĀJS
9Vienkāršās profesijas
91Apkopēji un palīgi mājas darbos
911Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi
9111Mājstrādnieki
9111 01MĀJKALPOTĀJS
9112Biroju, viesnīcu un citu telpu apkopēji
9112 01APKOPĒJS
9112 02TĪRĪTĀJS (roku darbs)
9112 03Viesnīcas ISTABENIS
9112 04ISTABENIS
9112 05Tūrisma mītnes ISTABENIS
9112 06Sabiedrisko tualešu APKOPĒJS
912Transportlīdzekļu, logu un veļas mazgātāji un citu ar rokām veicamu tīrīšanas darbu izpildītāji
9121Veļas mazgātāji un gludinātāji
9121 01Veļas MAZGĀTĀJS
9121 02Veļas GLUDINĀTĀJS
9121 03Veļas PĀRZINIS
9121 04TĪRĪTĀJS (ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu jomā)
9122Transportlīdzekļu mazgātāji
9122 01Transportlīdzekļu TĪRĪTĀJS
9122 02Automobiļu MAZGĀTĀJS
9123Logu mazgātāji
9123 01Logu/ vitrīnu stiklu MAZGĀTĀJS
9129Citi tīrīšanas darbu veicēji
9129 01Trauku MAZGĀTĀJS
9129 02MAZGĀTĀJS (roku darbs)
9129 03TĪRĪTĀJS
92Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki
921Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki
9211Lauksaimniecības kultūru audzēšanas saimniecības strādnieki
9211 01Saimniecības STRĀDNIEKS
9211 02Sezonas lauksaimniecības STRĀDNIEKS
9212Mājlopu fermu strādnieki
9212 01ZIRGKOPĒJS
9212 02LOPKOPĒJS
9212 03SLAUCĒJS
9213Jauktu lauksaimniecības kultūru un lopkopības fermu strādnieki
9213 01Lauksaimniecības/ fermas STRĀDNIEKS
9213 02Lauksaimniecības palīgSTRĀDNIEKS
9214Dārzkopības strādnieki
9214 01Dārzniecības STRĀDNIEKS
9214 02Siltumnīcas STRĀDNIEKS
9214 03Labiekārtošanas STRĀDNIEKS
9215Mežstrādnieki
9215 01Mežsaimniecības STRĀDNIEKS
9216Zivsaimniecības un akvakultūras strādnieki
9216 01Zivsaimniecības STRĀDNIEKS
9216 02Akvakultūras STRĀDNIEKS
9216 03Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejniecības STRĀDNIEKS
9216 04Zivju apstrādes iekārtu STRĀDNIEKS
93Raktuvju, būvniecības, ražošanas un transporta strādnieki
931Raktuvju un būvniecības strādnieki
9311Raktuvju un karjeru strādnieki
9311 01Kūdras ieguves palīgSTRĀDNIEKS
9312Inženierbūvju strādnieki
9312 01Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS
9312 02Dzelzceļa STRĀDNIEKS
9312 03APGAITNIEKS
9312 04Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS
9312 05Ceļa marķējumu KRĀSOTĀJS
9312 06ASFALTĒTĀJS
9312 07Mākslīgo būvju palīgSTRĀDNIEKS
9312 08Trases STRĀDNIEKS
9313Ēku būvniecības strādnieki
9313 01BūvSTRĀDNIEKS
9313 02RemontSTRĀDNIEKS
932Rūpniecības un citi strādnieki
9321Iesaiņotāji
9321 01IESAIŅOTĀJS (roku darbs)
9321 02KOMPLEKTĒTĀJS IESAIŅOTĀJS
9321 03KOMPLEKTĒTĀJS
9321 04Šprotu PAKOTĀJS (roku darbs)
9329Citur neklasificēti strādnieki
9329 01ŠĶIROTĀJS (roku darbs)
9329 02MONTĒTĀJS (roku darbs)
9329 03Izejvielu SAGATAVOTĀJS
9329 04Produkcijas NOŅĒMĒJS (no mašīnas)
9329 05Spoļu ATTINĒJS (roku darbs)
9329 06Karstā metāla NOVĀCĒJS (no velmēšanas stāva)
9329 07Iespieddarbu pēcapstrādes STRĀDNIEKS (roku darbs)
9329 08Ceha STRĀDNIEKS
9329 09PalīgSTRĀDNIEKS
9329 10Izstrādājumu MARĶĒTĀJS
9329 11Naftas produktu LĒJĒJS
9329 12Naftas produktu PIEŅĒMĒJS
9329 13Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS
9329 14SPOLĒTĀJS (roku darbs)
9329 15Elektroiekārtu izolācijas SAGATAVOTĀJS
9329 16Trikotāžas izstrādājumu FORMĒTĀJS
9329 17Paraugu ŅĒMĒJS
9329 18Kārtridžu uzpildes pakalpojumu DARBINIEKS
9329 19Dokumentu KĀRTOTĀJS
933Transporta strādnieki un krāvēji
9331Ar roku vai pedāļiem darbināmu transportlīdzekļu vadītāji
9331 01VeloRIKŠA
9332Kučieri
9332 01KUČIERIS
9333Krāvēji
9333 01KRĀVĒJS (roku darbs)
9333 02STROPĒTĀJS
9333 03REKVIZITORS
9333 04Skatuves STRĀDNIEKS
9333 05Transporta STRĀDNIEKS
9333 06Noliktavas STRĀDNIEKS
9333 07SIGNALIZĒTĀJS
9333 08Tehniskais STRĀDNIEKS
9333 09RATIŅSTŪMĒJS (lielveikalos)
9334Preču izvietotāji
9334 01Preču IZVIETOTĀJS
9334 02Tirdzniecības zāles DARBINIEKS
94Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki
941Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki
9411Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki ātrās ēdināšanas uzņēmumos
9411 01Ātrās ēdināšanas STRĀDNIEKS
9412Virtuves strādnieki
9412 01PAVĀRA PALĪGS
9412 02Virtuves DARBINIEKS
9412 03Zivju VĒRĒJS (roku darbs)
9412 04Zivju RETINĀTĀJS (roku darbs)
95Ielu strādnieki un ielu pārdevēji
951Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
9510Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
9510 01Apavu TĪRĪTĀJS
9510 02Plakātu LĪMĒTĀJS
9510 03Automašīnu logu MAZGĀTĀJS
952Ielu pārdevēji (izņemot pārtikas preces)
9520Ielu pārdevēji (izņemot pārtikas preces)
9520 01Laikrakstu PĀRDEVĒJS
9520 02Preču IZNĒSĀTĀJS
9520 03KOLPORTIERIS
9520 04Teātra programmu PĀRDEVĒJS
96Atkritumu savācēji un citu vienkāršo profesiju strādnieki
961Atkritumu savācēji
9611Atkritumu savākšanas un pārstrādes strādnieki
9611 01Atkritumu SAVĀCĒJS
9611 02Izgāztuves DEŽURANTS
9612Atkritumu šķirotāji
9612 01Atkritumu ŠĶIROTĀJS
9612 02Otrreizējo izejvielu ŠĶIROTĀJS
9613Sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
9613 01SĒTNIEKS
9613 02Ielu SLAUCĪTĀJS
9613 03Dzīvnieku ĶĒRĀJS
9613 04Sezonas STRĀDNIEKS
962Citi vienkāršo profesiju strādnieki
9621Kurjeri, sūtījumu piegādātāji un bagāžas nesēji
9621 01KURJERS
9621 02Preču PIEGĀDĀTĀJS
9622Gadījuma darbu strādnieki
9622 01Gadījuma darbu STRĀDNIEKS
9623Skaitītāju nolasītāji un pārdošanas automātu naudas savācēji
9623 01Naudas automātu kontrolKASIERIS
9623 02Uzskaites rādījumu REĢISTRĒTĀJS
9623 03Dzērienu un pārtikas automātu APKALPOTĀJS
9624Ūdens pienesēji un malkas sagādātāji
9624 01Malkas SAGĀDĀTĀJS
9624 02Ūdens SAGĀDĀTĀJS
9629Citur neklasificēti vienkāršo profesiju strādnieki
9629 01ŠVEICARS
9629 02Biļešu KONTROLIERIS
9629 03GARDEROBISTS
9629 04Ēkas UZRAUGS
9629 05Ēkas DEŽURANTS
9629 06Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu UZRAUGS
9629 07Ēkas un teritorijas DEŽURANTS
9629 09GARDEROBISTS (apstrādes rūpniecības jomā)
9629 10Teritorijas DEŽURANTS
9629 11Autostāvvietas DEŽURANTS
9629 12Atrakciju iekārtas UZRAUGS